Elevråd

Print

Elevrådet på Herning Gymnasium

Elevrådet er elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og derfor elevernes primære vej til indflydelse. Alle elever har mulighed for komme med spørgsmål eller forslag til elevrådet – enten via deres elevrådsrepræsentant eller ved at kontakte elevrådsformanden.

Elevrådet består af to elever fra hver klasse. Elevrådsrepræsentanterne vælges i de enkelte klasser i starten af skoleåret. Elevrådet holder månedlige møder, hvor der drøftes emner, der er relevante for eleverne. Elevrådet fungerer som rådgivende organ for skolens ledelse, der derfor jævnligt deltager i elevrådsmøderne. Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse.

I elevrådet er et forretningsudvalg, som består af tre elever fra hver årgang inklusiv elevrådsformand og -næstformand.

Forretningsudvalget, der vælges af elevrådet i starten af skoleåret, holder ugentlige møder, hvor der også drøftes relevante emner og problemstillinger.