Elevråd

Print

Elevrådet på Herning Gymnasium

Elevrådet består af 15 medlemmer, 5 fra hver årgang.

Elevrådet har løbende kontakt til klasserådet, der har en repræsentant fra hver klasse.

Elevrådet er ligesom Pædagogisk Råd (lærernes råd) et rådgivende organ for rektor. Derfor mødes rektor regelmæssigt med elevrådet for at drøfte alle de spørgsmål, der har interesse for eleverne.

Der er valg til elevrådet og konstituerende møde i begyndelsen af skoleåret.