Sprogcertifikater

Print

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage internationale sprogeksaminer i engelsk, fransk, spansk og tysk.

ENGELSK: Cambridge Assessment English
– til dig, der brænder for det engelske sprog!

I foråret udbyder Herning Gymnasium Cambridge Assessment English, der en sprogtest, der er anerkendt i hele verden. Testen er sprogligt adgangsgivende til mange engelske og amerikanske universiteter. Desuden kan eksamensbeviset bruges ved ansøgning om visum og studieophold til f.eks. Australien, USA og Canada og til jobansøgninger, hvor gode engelskkundskaber efterspørges.

To af skolens engelsklærere vil stå for en gratis studiekreds bestående af 6 eftermiddage, hvor du bliver introduceret til opgavetyperne i Cambridgetesten og trænet i kommunikative og sproglige færdigheder. Det er en oplagt mulighed for at blive endnu stærkere i det engelske sprog, hvis du har ambitioner om at udvide dine sproglige kompetencer i engelsk. Studiekredsene er tiltænkt elever fra 2.-3.g med stor interesse for det engelske sprog.

FRANSK: DELF
På Herning Gymnasium kan du tage en international eksamen i fransk. DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, og den afholdes i 125 lande verden over. Den er bredt anerkendt i gymnasier, på universiteter og i erhvervslivet i Frankrig og i de øvrige fransktalende lande.

Herning Gymnasium kan derfor tilbyde de elever, som har fransk, at supplere deres studentereksamen med en DELF-eksamen. Eleverne får dermed et ekstra eksamensbevis på deres franskkompetencer. Beviset udstedes af DELF-organisationen, der hører under det franske undervisningsministerium.

TYSK: Goethesprogcertifikat
I samarbejde med Goethe Instituttet tilbyder Herning Gymnasium sine elever muligheden for at aflægge prøver i Goethe-sprogcertifikaterne som et af få gymnasier i landet. Prøven aflægges på Goethe Institut Aarhus eller alternativt på Herning Gymnasium, hvis der er mange tilmeldinger. Goethe-sprogcertifikaterne er internationalt anerkendte certifikater, der tjener som et bevis på opnåelsen af et bestemt niveau af det tyske sprog. De giver adgang til de tysktalende landes videregående uddannelser, herunder udvalgte universiteter, og også til de tysktalende landes arbejdsmarked.

SPANSK: DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera
Herning Gymnasium vil som noget nyt i skoleåret 2019/2020 tilbyde spanskelever et diplom i spansk som fremmedsprog (DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab.

Hvorfor?
DELE er et internationalt anerkendt sprogcertifikat, der kan lette adgangen til såvel videregående uddannelse som erhvervsliv i den spansktalende verden. Et DELE-diplom giver eleverne mulighed for at signalere internationalt udsyn, og med det i hånden kan et studie og et arbejde i et spansktalende land sandsynliggøres. Diplomet henvender sig også til dem, der blot nærer et ønske om at udvikle og styrke deres spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt.

Hvordan?
Diplomet, der er udarbejdet med udgangspunkt i EU’s direktiv om sprog, vil på Herning gymnasium kunne opnås på to niveauer. En forudsætning for at erhverve sig sprogcertifikatet er, at man består de eksaminer (en mundtlig og en skriftlig), som der i samarbejde med Instituto Cervantes, vil blive afholdt en gang årligt på Herning Gymnasium.

I det kommende skoleår 2019/2020 afholdes der på Herning Gymnasium DELE-eksamen fredag den 22. november 2019. Den skriftlige prøve afholdes den 22. november kl. 09.00 – 11.45, og den mundtlige prøve afholdes enten samme eftermiddag i forlængelse af den skriftlige prøve eller en dag i den efterfølgende uge (uge 48). De eksakte datoer oplyses, så snart vi kender det endelige antal eksaminander.

Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2019.

Har du spørgsmål til prøven, og/eller ønsker du at melde dig til prøven, er du velkommen til at henvende dig hos Bodil Schrøder (bsc@herning-gym.dk)