Brobygning og introkurser

Print

Brobygning og introkurser

Når du deltager i et introduktionskursus  eller brobygningsforløb på Herning Gymnasium, får du et realistisk hverdagsbillede af skolen. Vi sammensætter et kursusforløb til dig, der giver dig mulighed for at møde forskellige arbejdsformer, fag og undervisere.

Du får en fornemmelse af, hvordan fagene er, og hvordan dagligdagen i øvrigt er som elev på Herning Gymnasium. Vi forsøger hermed at give dig de bedst mulige forudsætninger for at vurdere, om Herning Gymnasium er det rigtige valg for dig.

Brobygningen organiseres af UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning, der fungerer som bindeled mellem folke- og efterskolerne og ungdomsuddannelserne.

Vores grundlæggende ideer bag introduktionskurset er:

 • At du  møder andre unge på kurserne og får indblik i ungemiljøet på Herning Gymnasium
 • At du vil opleve en høj grad af konkret fagligt arbejde på kurserne
 • At du vil kunne genkende og se meningen med især fagene dansk og matematik i gymnasiet

Du vil møde nogle fag, som giver dig et indtryk af de fire hovedstudieretninger i gymnasiet:

 • Sproglig studieretning (engelsk/tysk/almen sprogforståelse)
 • Samfundsvidenskabelig studieretning (samfundsfag)
 • Naturvidenskabelig studieretning (matematik/fysik)
 • Kunstnerisk studieretning (musik/billedkunst)

Du kommer til at deltage i undervisningen sammen med nuværende elever, og du bliver vist rundt på skolen. Kurset varer 2 dage.

Tal med en vejleder eller lærer på din skole, hvis du er interesseret i at bruge nogle dage på et introkursus hos os. Vi glæder os til at se dig.

Fællessamling%20003

Vores grundlæggende ideer bag brobygningen er:

 • At du  møder andre unge på kurserne og får indblik i ungemiljøet på Herning Gymnasium
 • At du vil opleve en høj grad af konkret fagligt arbejde på kurserne
 • At du vil kunne genkende og se meningen med især fagene dansk og matematik i gymnasiet

Du vil møde nogle fag, som giver dig et indtryk af de fire hovedstudieretninger i gymnasiet:

 • Sproglig studieretning (engelsk/tysk/spansk/fransk/latin/græsk/almen sprogforståelse)
 • Samfundsvidenskabelig studieretning (samfundsfag)
 • Naturvidenskabelig studieretning (matematik/fysik/kemi/naturgeografi/biologi)
 • Kunstnerisk studieretning (musik/billedkunst/dramatik)

Forløbet varer 5 dage og er tilrettelagt, så de fire første dage hver især afspejler en hovedstudieretning. Sidste dag vil du møde obligatoriske fag som dansk, historie og religion.

Som afslutning runder du forløbet af sammen med en studievejleder. Målet er her at samle op på indtrykkene, så du er klædt på til at afgøre, om gymnasiet er den rette uddannelse for dig.

HDC_9677

Brobygning på gymnasiet er beregnet for dig, der går i 10. klasse og regner med at tage en videregående uddannelse efter gymnasiet. Vi forventer, at du er indstillet på at yde en god indsats både i timerne og derhjemme. Du skal regne med lidt hjemmearbejde.

Undervisningen tilrettelægges, så du især møder de fag, der indgår i uddannelsens første år, og som er typiske fag i det almene gymnasium.

Til brobygningsholdet er der knyttet en gymnasievejleder, der blandt andet vil orientere om uddannelsen i det almene gymnasium.

HDC_9902