Valgfag

Print

Der er 1 workshop og 4 valgfagstilbud på Herning Gymnasium:

Linjer

Uddannelse, dannelse og kreativitet

En af Herning Gymnasiums grundværdier er at uddanne ordentlige, dannede og dygtige mennesker. Dette  forpligter i arbejdet med uddannelse og dannelse. Eleverne skal ud i en foranderlig globaliseret verden, og med en linjeopdeling på vores valgfagstilbud er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau og engagement hæves.

Vi ønsker også at skabe større muligheder for fagligt fundret selvstændighed, kreativitet og innovation. Den innovative tilgang til brug og behandling af faglig viden er en kompetence, der er essentiel både nu og i fremtiden. Derfor afsluttes de 3 linjer med et faglig projekt med fokus på kreativitet og innovation.

Innovation på linjerne!

Innovation handler om at kunne kombinere viden på nye måder, være nytænkende, at få gode ideer og omsætte dem til nye sammenhænge. I afslutningen af de tre linjer er der undervisning i faget innovation, og i de sidste ca. 5 valgfagsdage arbejdes gennem et projekt med, hvordan man kommer fra idé (fagligt baseret) til handling/produkt/service.

Valgfagets faglighed vil være udgangspunkt for det afsluttende projekts idégenerering og det afsluttende projektet vil indeholde: idégenerering, vurdering af ideer, kendskab til målgruppen, udvikling af ideen via research, produktion af produkt og evaluering.

Cambridge English afsluttes ikke med et innovativt projekt, men der er mulighed for at gå til en prøve.