Udvalg

Print

Udvalg

Hvis du gerne vil være der, hvor det sner, og have indflydelse på aktiviteterne på skolen, er følgende udvalg åbne for elevdeltagelse.

Aktivitetsudvalg
Udvalget kan drøfte alle forhold, der vedrører skoleaktiviteter uden for den skemabundne undervisning.

Udvalget kan indstille forslag til ledelsen om nuværende skoleaktiviteter og foreslå nye initiativer, eksempelvis  temadage, frivillige aktiviteter, sociale arrangementer og morgensamlingen.

Udvalget kan bestå af en ledelsesrepræsentant og 2 lærere udpeget af Samarbejdsudvalgets formand og næstformand i forening og 3 elever udpeget af elevrådet.

Kunstudvalg
Udvalget sørger for den kunstneriske udsmykning af skolens fællesområder og undervisningslokaler. Skolen har som vision, at hvert eneste undervisningslokale præges af sin egen kunstner.

Udvalget beslutter indkøb af ny kunst til skolen inden for et givent budget, men kunstudvalget kan også i samarbejde med rektor tage initiativ til større kunstkøb og foreslå nye kunstkøb, der kræver flere ressourcer eller omprioritering af de bestående ressourcer.

Udvalget består normalt af 2 medarbejdere udpeget af Samarbejdsudvalgets formand og næstformand i forening og kunstinteresserede elever, der udpeges af elevrådet.