Kunst på Herning Gymnasium

Print

Grønnegården

chevron-right chevron-left

Grønnegården – placeret som skolens hjerte midt i bygningen

Et haveprojekt ud over det sædvanlige, der er blevet støttet af Ny Carlsbergfondet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og skabt af Havearkitekten Torben Schønherr (1943).

Der skulle gå 38 år, to tilbygninger og en kulturel ændring af synet på havearkitektur, før Grønnegården kunne få det projekt, der skulle løfte gården op i vor tid og op i havearkitekturens 1. liga. Med planerne om gymnasiets udvidelser i 2013 og dermed Grønnegårdens arkitektoniske skæbne som et sluttet gårdrum, udviklede Torben Schønherr Landskabsarkitekter Grønnegården som vi ser den i dag. Som en af vor tids mest betydningsfulde danske landskabsarkitekter har Torben Schønherr spillet en afgørende rolle i udviklingen af talrige byer og landskaber i Danmark og udlandet.

Med et stramt og moderne udtryk har Schønherrs ideer gjort Grønnegården til mere end bare en have; den er blevet til et stykke moderne kunst. Den er blevet til vedkommende installations kunst, som ”gerne må betrædes”, og som danner en helhed for skolens øvrige arkitektur.

Havens Elementer 2014
Schønherrs former er gennemtænkte og helstøbte. Grønnegården er opbygget over en enkelt geometrisk form, en stor rektangulær græsflade, der opfanger de forskellige bygningskroppes udtryk, og får skabt ro. På græsfladen er der lagt et landskab opbygget af asymmetriske former i indfarvet beton, støbt på stedet, der hæver og sænker sig således, at der naturligt opstår opholdsmuligheder i pauser og til festlige lejligheder. Et syn som minder om en isbryders værk.

I græsset er der sat grupper af skovfyr og sølvpil. Skovfyren skaber rum og grønhed hele året, og danner baggrund for pilens lyse forårsløv og efterårs gule blade. De lyse pilestammer og de røde fyrrestammer indgår i et poetisk samspil om lys og skygge. Ved træerne er der stilfærdig belysning, der skaber skyggens modsætning, og løfter rummet i vinterhalvåret og skaber symbiosen mellem have og bygninger.

Grønnegårdens Historie
I forbindelse med Herning Gymnasiums færdiggørelse i 1972 tegnede landskabsarkitekten Professor C. Th. Sørensen i 1976 flere forskellige forslag til en helhedsplan for haveanlægget i Grønnegården. C. Th Sørensen er lokalt også kendt for skabelsen af De Geometriske Haver i Birk fra 1982. Da den daværende rektor Erik Dreyer Jørgensen præsenterede disse planer for de ansatte og for eleverne, rejste der sig en proteststorm mod den stramme geometrisk orienterede havearkitektur, som skitserne var udtryk for. Forslagene fik sådan en medfart, at rektor bøjede sig for modstanden og accepterede, at C. Th. Sørensens planer ikke skulle realiseres og en mere almindelig have blev skabt.

 

 

 

Introtekst

 

 

Dannelsens kunst
Udgivet som ”jubilæumsbog” ved 90-årsfødselsdagen i 2013. Bogen, der er redigeret af Erik Bøegh, rummer en stor afhandling af lektor Hans Jørgen Thomsen om dannelsesbegrebet, sådan som skolens rektorer har formuleret og formidlet det gennem årene, specielt i dimissionstalerne, og en omfattende gennemgang ved kunsthistorikeren Anette Overgaard Nielsen af en stor del af den kunst, som smykker skolens vægge. Alle de omtalte værker er gengivet i farver i bogen.

Bogen kan købes ved henvendelse til skolens kontor. Den koster 185 kr. frit tilsendt. Den kan også afhentes på kontoret for 150 kr. Indtægterne fra salget af bogen går ubeskåret til Elevstøtteforeningen.

dannelsens-kunst2