Jerusalems 7 porte

Print

Jerusalems 7 porte 1975

Carl-Henning Pedersen 1913-2007
Litografier med digte 14 af 150 –  61 x 88 cm

Carl-Henning Pedersen er den mest repræsenterede kunstner i skolens samling; alle værker er litografier. Nogle er foræringer eller er købt enkeltvis, andre igen er købt som serier. De to litografier, der vises her i bogen, er fra en sådan serie. Serien hedder Jerusalems 7 porte og indeholder fem farvelitografier og disse to sort hvide, der indeholder digte af Carl Henning Pedersen om de 7 porte. Litografierne er dekorative, og desuden viser de en tendens museet også forsøger at bruge, nemlig at fremhæve nogle af de grafiske og enkle elementer i Pedersens kunst. Med museet menes Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, der ligger i Birk og er en af Hernings mest kendte kulturinstitutioner.

Pedersen var autodidakt kunstner, men fandt tydelig inspiration ved vennen og kunstnerkollegaen Egill Jacobsen. Det var dog hustruen Else Alfelt, der fik hans egentlige interesse for maleriets vakt og de to fandt hver deres kunstneriske vej ved at søge inspiration og øvelse sammen. De tog på utallige rejser sammen og hver for sig. Stille og roligt voksede Pedersens masker, heste, skibe og især fugle frem. Han malede altid sig selv, sin familie, sine venner og de væsener og ting, han tænkte på, men meget sjældent kan man se, hvem personerne er, da de ofte kom til at hedde dronning eller hest og indgik i fantasifulde konstellationer og landskaber.

De år, Cobrabevægelsen eksisterede, var Pedersen aktiv udstiller, og han forblev Cobramaler i sin stil og ide. Han knyttede mange venskaber både i og uden for Danmark. Museet i Birk har de senere år taget mange af hans kunstnerrelationer op og udstillet mange forskellige Cobrakunstnere i smukt samspil med Pedersen. I år – 2013 – kunne han være blevet 100 år, og det fejres med en stor retrospektiv udstilling på Arken og på hans eget museum. Til udstillingen er der også foretaget ny forskning omkring hans kunst og dermed ses nye vinkler af en ellers allerede meget beskrevet kunstner.

Hans markante hurtighed med penslen kunne minde om en dans, og det er da også denne nærmest flyvende fart, der gjorde, at Pedersen skabte mange tusinde værker og store udsmykninger, blandt andet med glasmosaikker og keramiske fliser, men også vægmalerier, som kan ses i Ribe Domkirke. Hans kunst er på en gang meget symbolsk, abstrakt og ekspressionistisk. Men mange er glade for hans kunst i kraft af de farvevalg, han tog – der var drøn på farverne. Den brede pensel tog ofte en blå og dannede masser af smukke nuancer i sin dans på lærredet.

Som sagt skrev Pedersen også digte og var en eventyrlig tegner. På de to litografier ser man hans meget personlige stil i fuglene. De kommer frem som små skitser ind imellem og er blandet med noget af den ornamentik, han så under sit ophold i Jerusalem. Litografierne er trykt i Paris, men digtene er skrevet under et ophold i Jerusalem i 1975. Rejsen til Jerusalem blev skelsættende for Pedersen, der få år forinden havde mistet sin hustru Else. I Jerusalem mødte han fotografen Sidsel Ramson, som han fra da af og til sin død i 2007 dannede par med. Digtet om de 7 porte fortæller således på lyrisk vis om den historie, portene bærer – set med Pedersens øjne – men samtidig også om det kærlighedsmøde, der fandt sted på samme tid.