Nyheder

Print
,

William Shakespeare på Herning Gymnasium

Onsdag den 15. januar havde alle elever med engelsk på A-niveau en hel skoledag om William Shakespeare, den store engelske digter og skuespilforfatter, der levede i renæssancen fra 1564 til 1616. William Shakespeares fremtrædende status skyldes den store indflydelse, som han har haft på det engelske sprog og de store temaer, som han behandler: ord som ”swagger”, ”lonely, ”bandit”, ”dawn” og ”circumstancial er alle Shakespeares opfindelser, ligesom Shakespeare har behandlet udødelige temaer såsom konflikten mellem individet og samfundet, moral og lov, arv og miljø, religion og ateisme, by og land – og ikke mindst det evigt tilbagevendende tema om forholdet mellem mænd og kvinder.

Shakespeare-dagen, som vi kalder den, startede med et oplæg ved Jakob Østergaard. Oplægget tog os på en rejse igennem England under dronning Elizabeth 1., der var kendt som the virgin queen, hvorefter vi hørte om Englands tiltagende magt i verden efter the Spanish Armada i 1588 grundet ugunstige vejrforhold ikke lykkedes med at angribe og erobre England. Derefter fortalte Jakob os om, hvordan og hvorfor teatret i slutningen af 1500-tallet blev populært, for så at tale om en anden populær udtryksform, nemlig sonetterne. Her hørte vi om iambic pentameter, syllables og hvorfor roser egentlig er symboler på kærlighed.

Resten af dagen tilbragte eleverne sammen med deres stamklasser, hvor eleverne arbejdede Jakobs oplæg igennem, talte om Chain of Being og også uddrag af forskellige af Shakespeares mest kendte værker, navnlig tragedierne Romeo and Juliet og Macbeth og komedien A Midsummer Night’sDream. Vi sluttede dagen med at se den humoristiske og livsbekræftende film Shakespeare in Lovei fællesskab i Festsalen. Nu er vi alle klar til at komme i gang med at dykke længere ned i Shakespeare.

Tekst: Rolf Wiecker