Nyheder

Print
,

Besøg hos Biomar

I onsdags d. 5. februar var 3.Y på besøg hos Biomar i Brande. Hjemmefra havde eleverne arbejdet med kemien i et dambrug, livscyklus for ørred og laks, opdræt af ørred og laks, ernæring af fisk i dambrug, bæredygtighed i produktion af fiskefoder og hvad der er sundest at spise – vilde fisk eller fisk fra dambrug. Det er alle vigtige emner at have styr på under produktionen af fiskefoder. Ude på fabrikken i Brande hørte eleverne både spændende oplæg om Biomars produkter, hvordan de klarer sig som international virksomhed i Brande og endnu mere om dambrug end de havde lært hjemmefra. Bagefter blev eleverne vist rundt på fabrikken, hvor der årligt produceres flere tons fiskefoder. Her fik eleverne god mulighed for at stille spørgmål til deres meget informative guide.

Hele forløbet har udover at være meget lærerigt også givet en meget virkelighedsnær forståelse af, hvordan et ellers meget teoretisk fag som bioteknologi, har stor betydning for noget så virkeligt og praktisk som fiskefoder. En spændende dag, som gav indblik i livet efter gymnasiets muligheder.

Tekst og Fotos af Stine Breiner Pedersen