Nyheder

Print
,

8. Klasses talenter på Herning Gymnasium

Onsdag den. 8. januar 2020 startede et nyt hold af skolens JuniorTalenter. Et hold hvor 8. klasses elever fra både Bifrost, Brændgård/Talentklasserne, Lindbjergskolen Hammerum/Gjellerup, Hammerum Friskole, Herningsholm, Parkskolen, Sdr. Felding, Snejbjerg, Sunds-Ilskov Skole, Vestervang var i huset for første gang.

JuniorTalent er et tilbud rettet samlet mod to elevgrupper: Svarende til de cirka 10-15 procent fagligt dygtigste og de cirka 1-2 procent meget højtbegavede elever i en skoleklasse.

Eleverne er optaget på JuniorTalentholdet på baggrund af en indstilling fra elevernes grundskole samt en personlig motiveret ansøgning, hvor der tydeligt er udtrykt lyst til flere faglige udfordringer, end dem de kan få i den almindelige undervisning. På Herning Gymnasium kan disse elever finde udfordringer inden for en sammensat gruppe af fag samtidig med at det sociale fællesskab prioriteres højt. Eleverne samles på et JuniorTalenthold på tværs af tilhørsskoler og gennemfører forløbet samlet på dette hold, som afsluttes med en lille højtidelighed med diplom og forældreinvitation.

Samlet set er Juniortalent 2020 holdet i huset efter denne kalender

  • Onsdag 8. januar 2020- kickoff 2020 Emne: Kræft og strålebehandling (matematik, fysik, biologi)
  • Torsdag 6. februar 2020 Emne: Ondskab (religion, psykologi, mediefag)
  • Tirsdag den 17. marts 2020 Emnet: Politiske taler (samfundsfag, dansk)
  • Torsdag 2. april 2020 Emne: Verdenssprog (Engelsk, Fransk, Kinesisk)
  • Fredag 1. maj 2020 Emne: Crime Science og afslutning (Matematik, kemi, biotek)

Underviserne er gymnasielærere, som assisteres af dygtige gymnasieelever, og dagene består af en kombination af faglige oplæg, praktiske øvelser og opgaver.

 

Skulle du kende nogen, som kunne være interesserede i næste om gang, finder du ansøgningsskemaet og yderligere info på dette link: http://www.herning-gym.dk/aktiviteter/juniortalent/. Yderligere spørgsmål kan rettes til Klaus Christensen, Herning Gymnasium, KC@herning-gym.dk, tlf. 23838398

 

Tekst og foto: Klaus Christensen