Nyheder

Print

Afrika-studieretningsdag med 1r

Nu er grundforløbet for eleverne på Herning Gymnasium slut og nu starter studieretningsklasserne, som eleverne har valgt sig ind på. For klassen 1r betyder det, at de er startet på deres samfundssproglige studieretning med fokus på det afrikanske kontinent. Derfor stod en hel skoledag også i studieretningssammenrystningens tegn, da vi bød eleverne velkommen til en skoledag med engelsk og samfundsfag, som er studieretningsfagene for r-studieretningen.

 

Sammenrystning i den nye klasse

For at ryste eleverne sammen i deres nye klasse brugte vi en meget stor del af 1. time på at lade eleverne lære hinanden at kende: der skulle tales om deres viden fra grundforløbet, de skulle interviewe hinanden om, hvorfor de har valgt netop Afrika-studieretningen, de skulle se, hvad der skal ske i løbet af året – og ikke mindst fik vi også talt om den store studierejse til Tanzania.

 

En dag med et enkelt fagligt fokus

I modul 2 til 4 arbejdede vi først engelskfagligt med første kapitel af Chinua Achebes klassiker ”No Longer At Ease” fra 1960. Achebe er anerkendt som den første afrikanske forfatter, der virkelig brød igennem på engelsk – og hans skildring af den nigerianske befolknings udfordringer efter den britiske kolonisering ses som symbolsk for hele Afrikas udfordringer, også i det 21. århundrede. Selvom vi her havde fokus på Afrika, så fik eleverne også stiftet bekendtskab med de måder, vi anskuer tekster på i engelsk: setting, tone, and atmosphere fik vi talt om, theme and message selvfølgelig også, ligesom vi vovede os ud i style of writing.

I samfundsfag var der også fokus på Afrika med udgangspunkt i Geert Hofstedes kulturdimensioner. Her kunne eleverne dykke ned i, hvordan forskellige landes befolkninger forholder sig til parametre som Power Distance, Individualism, Long-Term Orientation og andre parametre. Det var her ikke mindst interessant for eleverne at reflektere over forskellene mellem Afrika og Europe, Nigeria og Storbritannien, Danmark og Tanzania.

 

En god dag

Med denne studieretningsdag dag er studieretningsforløbet ikke mindst skudt godt i gang og vi er nu alle klar til at komme i gang med det videre arbejde – og vil glæder os!

 

Tekst: Rolf Wiecker