Nyheder

Print
,

Bakterier på Herning Gymnasium

Bakterie Outbreak!

Men bare roligt alt er under kontrollere forhold, for skolens biotek-studieretning har på deres studieretningsdag arbejde med opgaveteksten: “Hvilken bakterie er skyld i sygdomsudbrud i Odense og omegn?”. Biotekelever fra alle tre årgange var sammen taget afsted til Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU, hvor de skulle arbejde med dagens opgave. Først kopierede eleverne et gen fra bakterien, herefter skar de genet i stykker med et restriktionsenzym, kørte genet igennem en elektroforese, for til sidst at slå gensekvensen op i det store DNA-sekvensbibliotek BLAST. Konklusionen var klar, bakterie, som var skyld i et sygdomsudbrud i Odense og omegn, var med sikkerhed Papegøjesyge!

Udover det spændende arbejde i laboratoriet og et inspirerende foredrag om bakterier og antibiotika, blev elever og lærere vist rundt på universitetet af et team af entusiastiske studerende, som kunne fortælle vidt og bredt om studenterlivet på SDU i Odense.

Det var yderst oplevelsesrig dag, hvor eleverne oplevede deres hovedfag i et større perspektiv, og en eventuel videre vej efter elevernes tre år på Herning Gymnasium.

Tekst og fotos af Ditte Betina Kjeldsen