Nyheder

Print

Byfornyelse i skumpap og plexiglas

I dag havde billedkunstholdet bk4 besøg af arkitekten Line Kjærgaard fra tegnestuen KPF arkitekter i Viborg. Besøget markerede en afslutning på elevernes projektarbejde om byfornyelse i Herning, hvor de bl.a. har lavet modeller af deres arbejde. Line Kjærgaard gav faglig feedback til alle grupper. Derudover fortalte hun også om sit arbejde som arkitekt: hvilke arbejdsopgaver man oplever, hvilke måder man arbejder med faget, hvilke rammer man oplever at skulle navigere i f.eks. kommunalplaner, og hvordan man bliver uddannet til arkitekt. Eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål til hende undervejs.

Projektet

  1. Udvælg et sted i Herning, hvor I vil lave en byfornyelse.
  2. Lav en grundig registrering af området (sanseregistrering) og folks færden (færdsel og ophold).
  3. Lav en plan for en forandring på stedet eller en helt ny bygning, som tager udgangspunkt i stedets ånd og bruger Jan Gehls principper om arkitektur, der taler naturligt til menneskets sansning og færden. Eleverne har i den forbindelse set Jan Gehls film ”Livet mellem Husene” (2007), der har fokus på menneskets naturlige sanseapparat, og hvordan arkitektur kan virke tryghedsskabende og invitere til ophold eller virke fremmedgørende gennem store åbne vidder og blokbyggeri. Denne film er en grundreference for eleverne i projektet.
  4. Lav en model af projektet (materialer: skumpap, træ, transparent, plexiglas m.m). Her tæller det visuelle udtryk selvfølgelig også med.
  5. Giv en præsentation af projektet (fra idé til færdigt produkt med nedslag i relevante overvejelser om til- og fravalg samt bevæggrunde).

Eleverne skulle i deres byfornyelsesprojekt også indtænke genius loci (stedets ånd), som handler om, hvordan arkitektur spiller sammen med stedet, det er placeret i.

Tekst: Karin Meyer Refsgaard