Nyheder

Print

Dannelsesrejse i Tanzania

Den indledende afmystificering
For 26 elever i 2r sluttede den 9. februar 2018 et eventyrligt og alment dannende kapitel i deres ungdomsuddannelse: da vendte eleverne – sammen med deres to ledsagende lærere – nemlig hjem fra en to uger lang studierejse til Tanzania. Selvom startdatoen for studierejsen lå to uger før, nemlig den 26. januar 2018, startede rejsen i så forskellige fag som biologi og historie, engelsk og samfundsfag og ikke mindst dansk lang tid før, nemlig i starten af skoleåret 2017-2018. Målene med denne studieretningstoning var forskellige fra fag til fag og fra forløb til forløb, men ét mål havde den generelle studieretningstoning til fælles med studierejsen: det afrikanske kontinent, dets historie, kultur og litteratur skulle afmystificeres for i stedet at blive behandlet på en nuanceret måde.

Nzuri
I begyndelsen af studierejsen fik vi lejlighed til at opleve de tætpakkede gader med høje lejlighedskomplekser, gadehandlere og et virvar af mennesker og trafik i Tanzanias største by og uofficielle hovedstad Dar Es Salaam. Under vores ophold i Dar, som byen også kaldes i folkemunde, fik vi set, hvordan man selv i en ellers anonym storby i et land som Tanzania hilser på hinanden – også til fremmede – med uformelle hilsener såsom Nzuri? eller Mambo? på gaden. Begge hilsener svarer til: Hvordan går det? Dette første møde med det tanzaniske folks åbenhed og gæstfrihed skulle i øvrigt komme til at præge resten af studieturen.

En anderledes skolehverdag
Studieturen bød på mange flere eventyrlige og alment dannende kapitler: under busturen til den mellemstore by Morogoro, hvor eleverne skulle besøge vores partnerskabsskole Lutheran Junior Seminary, kunne vi observere skiftet fra storby til land, skiftet i arkitekturen og skiftet til et samfund drevet af landbrug. Skoleopholdet på Lutheran Junior Seminary viste sig som en stor udvidelse af elevernes kulturelle horisont: eleverne fra Herning Gymnasium blev indkvarteret på skolens såkaldte dormitories, altså en slags efterskoleværelser, sammen med de lokale elever, og ellers fulgte eleverne fra Herning Gymnasium den helt almindelige hverdag på den lokale skole. Det betød fx, at eleverne vågnede klokken 5:30, spiste majsgrød i elevkantinen klokken 6:00, var til samling på parade ground klokken 6:30 for så at tage til andagt i kirken klokken 7:00 inden første lektion startede klokken 7:20. Undervisningen gav også et interessant indblik i den lokale kultur, hvor distancen mellem lærerne og eleverne er stor, og hvor man primært anvender frontal tavleundervisning som undervisningsmetode. Netop den undervisningsmetode er dog ikke kun et spørgsmål om kulturelle tilbøjeligheder, men er også bestemt af økonomiske begrænsninger, for fx havde ikke alle elever adgang til skolebøger.

Venskaber
Hverdagen på partnerskolen blev blødt op af aktiviteter såsom en bytur til Morogoro, en landskamp mellem de lokale elever og eleverne fra Herning Gymnasium, præsentationer hvor de danske elever præsenterede forskellige kulturelle, politiske og historiske aspekter af livet i Danmark, og ikke mindst også en aften hvor de danske elever opførte en moderne pop-dans for de lokale elever. Dette kvitterede de lokale elever for med en serenade-seance. Alt i alt kunne vi lærere observere, at der blev knyttet tætte venskaber på tværs af vores to kulturer, hvilket også var en del af formålet med denne studietur. Under de sidste dage på Lutheran Junior Seminary var det endda sådan, at de lokale piger og pigerne fra Herning holdt hånd, for så gode venner var de blevet!

Et andet formål med studieturen var også, at vi lærere skulle opleve undervisningen på skolen og også undervise de lokale elever, som vi plejer at undervise vores elever på Herning Gymnasium. Særligt den elevinddragende og –aktiverende undervisningsmetode, herunder såkaldte Cooperative Learning-øvelser og tekstarbejde i matrixgrupper, som vi bruger meget, var noget, som de lokale elever var positivt overraskede over.

Safari og Zanzibar
Efter skoleopholdet fortsatte studierejsen med en safari til Mikumi National Park, hvor vi kom helt tæt på løver, zebraer, giraffer, gnuer, elefanter og flodheste, hvormed vi trods alt fik set tre ud af de fem dyr, der kaldes The Big Five. En bjerg- og landsbyvandring i Uluguru Mountains tog vi også på, og her gjorde især det meget simple liv langt oppe i bjergene et stort indtryk.

Studierejsen sluttede på den kendte ø Zanzibar, denne gang på Den Danske Højskole, hvor elevernes AT4-projekt skulle sættes i gang. Projektet gik ud på informationsindsamling og –formidling om Tanzania ud fra tre synsvinkler: mediebilledet i engelsksprogede aviser i Tanzania, bysociologi om kulturelle forskelle imellem de forskellige besøgte byer i Tanzania og feltarbejde med interviews som primær metode. Fra start til slut anvendte eleverne det engelske sprog i udførelsen af dette projekt. I løbet af studierejsen indsamlede eleverne forskelligt materiale til deres projekt, herunder aviser, fotos og optagelser af interviews. Alt arbejdet mundede ud i en studieretningssammenrystningsdag med deres studieretningsfæller i 1r tilbage på Herning Gymnasium, som om et år skal på samme studierejse som 2r.

Foruden AT-projektet var der også undervisning i Kishwahili, som det tanzaniske folks sprog hedder, og ved et besøg på henholdsvis en krydderifarm og en tidligere slavehule, hvor en ulovlig slavehandel fortsatte selv efter slaveriets ophævelse, kunne eleverne få den lokale historie ind under huden.

2r’s studierejse sluttede, hvor den startede, nemlig i Dar Es Salaam, hvor vi sluttede af med et besøg på den danske ambassade for at blive klogere på Danmarks bidrag til udviklingsarbejdet i Tanzania. Derefter begav vi os på rejsen hjem. Den 9. januar, klokken 11:20, ankom 26 trætte, men glade og solbrændte men frysende og alt i alt mere modne og kulturelt bevidste unge mennesker i Billund Lufthavn, hvor deres forældre ventede på dem og kunne tage dem med på en velfortjent vinterferie.

Nu er det sådan, at eleverne i 1r og lærerteamet bag studierejsen med Lina Gaarde Knudsen i spidsen er klar til og glæder sig til at gentage successen om under et år.

Tekst: Rolf Wiecker