Nyheder

Print

De modernesproglige og samfundssproglige dyrker sproget

På Herning Gymnasium har vi i januar ladet mange af vores modernesproglige og samfundssproglige elever deltage i en kreativ sprogkonkurrence kaldet Dyrk Sproget, som tilbydes af det nye Det Nationale Center For Fremmedsprog. Ved at deltage i konkurrencen har eleverne dels haft gavn af at arbejde projektorienteret, dels har eleverne oplevet at bruge sproget kreativt og i mere frie rammer. Rammen for konkurrencen var nemlig, at eleverne i mindre grupper skulle udarbejde en kreativ video af to til fem minutters varighed og på deres valgte fremmedsprog, altså enten engelsk, tysk, fransk eller spansk. Modtageren for videoen var unge i målsprogslandet, altså unge i Storbritannien, Tyskland, Frankrig eller Spanien, mens emnerne var en turistbrochure om Herning og lokalområdet generelt, elevernes hverdag eller elevernes skole, altså Herning Gymnasium. Eleverne valgte selv emne, arbejdsmetoder, ideer til videoerne og videoernes udformning. Mange elever tog også ud af huset og ned i byen for at kunne optage det helt rigtige materiale til deres video.

Som Det Nationale Center For Fremmedsprog skriver, så taler konkurrencen ”ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.” Desuden synes vi, at den slags konkurrencer og kreative tilgange til sprog kan motivere eleverne og få dem til at begejstres og undres – og det ser vi gerne på Herning Gymnasium.

Vi har på Herning Gymnasium sendt de bedste videoer videre og afventer, om nogle af vores elever har kvalificeret sig til finalen i marts. Præmien for vinderne af finalen er 5.000,-, der skal gå til et socialt arrangement for hele klassen.

Hvis du vil læse mere om konkurrencen, så kan du gøre det her: https://ncff.dk/dyrk-sproget/generelt-om-dyrk-sproget/. Ligeledes kan du nedenfor senogle af de videoer, som vi valgte at sende videre.

Tekst af Rolf Wiecker

Videoer af de modernesproglige og samfundssproglige elever på Herning Gymnasium