Nyheder

Print

Den bedste sushi i verden

Naturen og kulturen er vildt spændende på Færøerne, siger eleverne i 2d og 2z, som har været på studietur dertil. Og så får man den bedste sushi i verden. Færøerne producerer nemlig den bedste laks, som bl.a. også sælges på Broadway i NY.

Og lakseproduktionen i havbrug på Færøerne har været et centralt fagligt fokus i studieturen både før, under og efter turen. I sidste uge afsluttede klasserne et længerevarende forløb, hvor eleverne blev klogere på produktion af laks – om hvordan foderet sammensættes, så det er bæredygtigt, og hvordan laksen opdrættes, så den bliver rigtig god. Eleverne fik i marts en fornem undervisning på fiskefoderfabrikken, BioMar, i Brande. I april var de på Færøerne, hvor eleverne så foderet blive spist og fik en indgående præsentation af lakseproduktionen i havbrug på Hiddenfjord. Eleverne arbejdede også sammen med elever fra gymnasier på Færøerne, hvor havets algepigmenter og fisks fysiologi var på programmet.

De blev taget rigtig godt imod på både Vestmanna Gymnasium og Torshavn Studenterskole. På gymnasiet i Vestmanna hørte eleverne også en forelæsning ved professor Pál Weihe om havforureningens betydning for sundheden. Her i maj har eleverne arbejdet innovativt med deres viden og diskuteret mulige bæredygtige alternativer til energikilderne i laksefoderet. Eleverne fik slutteligt lov til at prøve deres viden af på Ole Christensen fra BioMar i en god dialog.

Læring om kulturen på Færøerne, og dermed de internationale kompetencer, blev lirket ind gennem de faglige oplevelser, men også gennem byvandringer (bl.a. Tinganes, Lavtinget, Skansin) og besøg på ungdomsskolen, hvor eleverne lavede feltstudier i psykologi. Færøerne – en del af rigsfællesskabet – gav eleverne en stor oplevelse.

Tak for gode oplevelser, samarbejdspartnere og elever!

Tekst: Majbritt Overgaard Schou

chevron-right chevron-left