Nyheder

Print

Ekskursion til Hald Sø

2.d og 2.z har været på døgnekskursion til Hald Sø med biologi A. I dagtimerne blev der lavet undersøgelser på og ved søen og i den nærliggende skov. I søen blev der bl.a. målt sigtdybde, fosfatkoncentration og algernes primærproduktion og lavet dybdeprofiler og kvantitativ bestemmelse af rørsumpens højde og tæthed.

I skoven blev der målt forskellige abiotiske faktorer (lysintensitet, relativ luftfugtighed, jordtemperatur og pH), kigget på jordbundsprofiler fra muld og mor og målt jordrespiration. Derudover blev vegetationen undersøgt mht. biodiversitet og biomasse, og endelig blev der lavet forskellige typer af faunaundersøgelser.

Om aftenen blev der nøglet planter, dyr og svampe og mikroskoperet på plante- og dyreplankton. Vi overnattede i spejderhytten Blokhuset, hvorfra der var en fantastisk udsigt ud over Hald Sø.

Tekst: Birgit Kristine Hougaard og Lisbeth Rasmussen

chevron-right chevron-left