Nyheder

Print

En på opleveren

Mandag og tirsdag i denne uge arbejdede billedkunsteleverne i 1g c-niveau (1v, 1z, 1y, bk2, bk3, bk4) på Herning Gymnasium med performance og kroppen som udtryk. I en halv blokdag blev eleverne introduceret til performancekunst og aktuel samtidskunst gennem den tidligere elev på Herning Gymnasium, Frederik Vium, som sammen med sin assistent, Lukas Nicolaisen, åbnede op for et sensorisk læringsrum. Frederik og Lukas er studerende ved kunstakademiet i Hamborg, og Frederik introducerede eleverne for håndværket performance, hvor han skiftevis forklarede om teorien og overvejelserne bag og indoptog eleverne i sin egen kunstneriske performancepraksis. Som han selv udtrykte det: ”Jeg håber, at de lader sig lokke. At de får fornemmelsen af, at samtidskunst mestendels er en måde at anskue og åbne verden på”.

Baseret på sanseoplevelsen af Frederiks performance skulle eleverne selv løse en performativ opgave ud fra fem stikord, som klassen i fællesskab fandt frem til. ”Hvordan føltes det rum, vi fik skabt gennem vores nærvær?”, spurgte Frederik. Elevernes stikord blev så til arbejdsfokus for det efterfølgende gruppearbejde. Stikordene var farven f.eks. ”guld” eller ”orange”, hastigheden f.eks. ”hurtig som en kolibri”, formen f.eks. ”blød”, og temperatur f.eks. ”varm som en sommerdag”. Afslutningsvist fremførte hver gruppe sin performance for klassen.

Tekst:Karin Meyer Refsgaard

Videoer fra dagen

Billeder fra dagen