Nyheder

Print

Husk tænkepausen før studierne

Månedens portræt: Lea Dinsen

3.a, årgang 1995

Jeg husker gymnasietiden som en rigtig spændende tid, både fagligt og socialt. Det allerbedste var nok det sociale og også skolens rige musikliv, som jeg var meget engageret i. F.eks. deltog jeg i kongebalsorkesteret i flere år, og jeg var med i orkesteret til skolens revy.
Lige efter gymnasiet tog jeg et år til England, hvor jeg arbejdede som handikaphjælper og gik på college. Jeg begyndte derefter på Handelshøjskolen i Århus, hvor jeg tog den erhvervssproglige bacheloruddannelse i engelsk og fransk. Efter bacheloruddannelsen tog jeg cand.ling.merc., translatør- og tolkeuddannelsen i engelsk. I min uddannelsesperiode var jeg på to 6-måneders udvekslingsophold i henholdsvis Lyon og Liverpool.

Medicin og sprog
Efter mit speciale på cand.ling.merc-studiet tog jeg til Lyon, hvor jeg har boet siden 2002 og stadig bor og arbejder. Jeg er selvstændig statsautoriseret oversætter og tolk, og jeg arbejder overvejende med medicinsk oversættelse (fra engelsk og fransk til dansk) og med projektledelse og koordinering af sprogvalideringsprojekter inden for medicinsk fagsprog.

Danmarks gode uddannelsessystem
Efter at have boet og arbejdet flere år i udlandet er jeg blevet (endnu) mere opmærksom på, hvor fri en kultur og hvor godt et uddannelsessystem, vi har i Danmark. For eksempel er gymnasietiden ikke bare tre år med lektier og indlæring, men også en tid med stor fokus på selvudvikling. Vi lærer i høj grad at tænke selvstændigt og træffe egne beslutninger, og vi bliver opfordret til at tage ud i verden og modnes og tænke os om, inden vi vælger studieretning.

Sprogvejen
Mit ”sabbatår” i England efter gymnasiet var således ret afgørende for, hvad jeg senere valgte af uddannelse. Da jeg blev student og skulle til at vælge videregående uddannelse, var jeg ret sikker på, at jeg ville gå sprogvejen. Dog havde jeg altid troet, at jeg skulle vælge en litterær sproguddannelse, og det var først i løbet af mit år i England, at jeg fik øjnene op for, at en mere erhvervsrettet sproguddannelse kunne være en mulighed for mig.

Se verden
I mange lande (f.eks. Frankrig) er der ikke tradition for et sabbatår, men derimod for, at man fortsætter på en videregående uddannelse lige efter gymnasiet, så man ikke ”spilder tiden”. Mange er derfor færdiguddannede og ude på arbejdsmarkedet allerede som 22-årige, og mange fortryder senere, at de ikke kom ud at opleve verden, eller at de ikke tog en tænkepause før studierne. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, og jeg vil helt sikkert opfordre mine egne børn til at tage ud og se verden, som vi har tradition for at gøre det i Danmark.