Nyheder

Print

Hvor er her smukt

“Det er lidt vildt så mange små dyr der lever i søen”, var en af bemærkningerne, der faldt, da eleverne med biologi B var på ekskursion til søerne ved Silkeborg.

Vandremuslingen er en invasiv art, der i dag danner store kolonier i Brassø. Den lever af planteplankton og har været med til at øge sigtdybden i den næringsrige sø ved Silkeborg.

Denne og mange andre historier fik 2r, der var på ekskursion i den smukke forårsskov. Ud over Brassø undersøgte de den renvandede Almindsø og Vejlbo Mose, hvor det gjaldt om ikke at falde i, hvis man ikke ville konserveres og fiskes op om 2000 år.

Tekst: Ditte Betina Kjelsen

chevron-right chevron-left