Nyheder

Print

Hyldest til den engagerede gymnasielærer

Kristian Sommer Thygesen

3t, årgang 1995

Tiden på Herning gymnasium var en god og helt særlig tid. Både socialt og fagligt har det uden tvivl været de mest betydningsfulde år i mit liv. En del af vennerne fra dengang er, ligesom jeg selv, emigreret til ”Djævleøen”, og når vi ses, sker det ofte, at anekdoterne fra gymnasietiden lige bliver vendt igen. Minderne spænder fra øjenåbnende matematiktimer og angstfremkaldende tysktimer til gymnasiefester, studieturen til Rom, nervepirrende eksaminer og selvfølgelig studenterdagene.

Trælast og kvantemekanik
Efter gymnasiet og et halvt års arbejde på en lokal trælast tog jeg med to af klassekammeraterne fra gymnasiet til Sydamerika. Det var en fantastisk oplevelse og mildt sagt en kontrast til det kontrollerede liv, vi kendte. Tilbage i Danmark startede jeg på fysikuddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) nord for København. Fagligt var det en forløsning at kunne fordybe sig i naturvidenskaben. Særligt var jeg tiltrukket af kvantemekanikkens mærkværdigheder, der tilsyneladende kunne forklare alle fysikkens fænomener og samtidig indebar et radikalt opgør med Newtons klassiske fysik, som er omdrejningspunktet for fysikundervisningen på gymnasiet.

Forskningseventyr
Det var meget naturligt for mig at fortsætte mine studier med en ph.d. i fysik. Under min ph.d. undersøgte jeg, ved brug af computersimuleringer, mulighederne for at anvende billige organiske molekyler som erstatning for den relativt dyre silicium, der i dag udgør hovedparten af digitale elektronikkomponenter. Efter ph.d. graden flyttede vi til Berlin, hvor jeg videreførte mine forskningsaktiviteter ved Freie Universität, mens min kone var på barsel. Selv om der ikke var så langt hjem, føltes det alligevel som et lille eventyr, da vi pakkede bilen og satte kurs mod lejligheden i Berlin.

Computersimulering
Efter et års tid vendte vi tilbage til København, min kone som tandlæge i Valby og jeg selv som adjunkt og siden lektor ved Institut for Fysik på DTU. Min forskning fokuserer på materialefysik med anvendelser inden for bl.a. nano-elektronik og solceller. På DTU Fysik har vi adgang til en af Nordens største supercomputere, der gør det muligt at undersøge materialer gennem ”virtuelle forsøg”, hvor computeren simulerer et virkeligt eksperiment og dermed reducerer omkostningerne i forhold til traditionelle laboratorieforsøg.

Engagerede lærere er vigtige
Min skæbne blev bestemt på Herning Gymnasium. Her mødte jeg min kommende hustru, fik venner for livet, og her spirede min fascination for naturvidenskaben. Det sidste skylder jeg nogle fantastisk engagerede og kompetente lærere på HG. Særligt min matematiklærer, der kom direkte fra matematikstudiet, og hvis store engagement og passion for sit fag smittede af på mange unge gymnasieelever. Man kan ikke overdrive vigtigheden af dygtige undervisere på gymnasieniveauet. Det er netop i denne periode af livet, at unge mennesker finder sig selv, både i sociale og faglige sammenhænge, og det er her, de skal rustes til at træffe afgørende valg for deres fremtidige karriere. Man må derfor ikke glemme de traditionelle fagområder. En vis grad af specialisering og fordybelse skal der til, for at eleverne kan finde den nødvendige inspiration og blive motiverede til fortsætte deres studier.