Nyheder

Print

Opdateret information ift. Corona på Herning Gymnasium

I forlængelse af statsministerens opfordring til, at vi på grund af den hastige spredning af corona-smitten i Danmark bidrager til at lukke Danmark så langt ned som muligt, er Herning Gymnasiums fysiske rammer på H. P. Hansens Vej 8 midlertidigt lukket fra mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april 2020.

Hvad betyder det for personalet?

Det betyder, at lærerne og det øvrige personale er hjemsendt fra skolens adresse. Alle modtager løn i denne periode, hvorfor man fortsat forventes at arbejde.

Jeg forventer fortsat, at lærerne varetager den undervisning, som er planlagt i Lectio. Det må nødvendigvis fortrinsvis ske fra hjemadressen. Undervisningen vil være virtuel. Jeg opfordrer til, at faglærerne deler med hinanden og at alle hjælpes ad med at løse den vanskelige opgave, vi har fået. Christian Mønsted, Lars Henriksen og Jens Malmbjerg vil i det omfang, de kan magte det, bistå kolleger med denne opgave. Hensynet til vore elevers undervisning og kommende eksaminer er en del af det samfundssind, vi alle er nødt til at udvise. Skolen er ikke låst af og lærerne må gerne hente ting på skolen, men jeg opfordrer til, at man opholder sig så meget som muligt i eget hjem.

Sekretariatet passer deres arbejde som hidtil, primært hjemmefra efter aftale med sekretariatslederen.

Rengøring og pedel arbejder/afspadserer/holder ferie efter nærmere aftale med den tekniske chef.

Hvad betyder det for eleverne?

Det betyder, at alle elever dagligt forventes at lave skolearbejde fra deres respektive hjemadresser. Al kommunikation med lærerne sker via Lectio eller Teams eller mails. Jeg vil gerne på det kraftigste opfordre eleverne til at deltage i dagens lektioner og i det hele taget bidrage til løsning af den vanskelige situation, vi står i, ved for det første at lave en rutinepræget hverdag med sit skolearbejde, hvor man dagligt løser de stillede opgaver, kommunikerer med lærere og kammerater om løsning af de stillede opgaver og sluttelig sørger for søvn og daglig motion i den socialt isolerede dagligdag, som vi alle er opfordret til at få skabt for at værne os selv og andre borgere mod en hastig spredning af corona-smitten. Alle elever opfordres til at være særligt opmærksomme på at holde øje med deres skolemail, da der løbende vil komme relevant information fra ledelsen om justeringer og ændringer som følge af udmeldinger fra regeringen.

SRO-samtalerne vil blive udskudt til skolen er tilbage i normal drift igen. Sygeterminsprøver er også udskudt og vil blive afviklet i samråd med de enkelte elever.

Hvad betyder det for os alle?

Mange af os risikerer at blive syge. Det vil vi blive af forskellige influenzaer og også af corona-smitten. Det er ikke et problem i sig selv. Men vi skal undgå at bidrage til en spredning, så vi ikke havner i en situation, der overbelaster sundhedssystemet. Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser for mennesker, der i forvejen er fysisk svækkede. Derfor skal vi tage ordentlig vare på os selv og hinanden. Vi skal undgå at være mange sammen. Vi skal undgå at være tæt sammen. Det kan selvfølgelig blive lidt kedeligt, men i denne tid kan jeg kun anbefale, at alle følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvad gælder fremad?

For resten af skoleåret gælder følgende:

 • Alle planlagte studierejser aflyses
 • Alle flerdages-ekskursioner aflyses
 • Alle hytteture i 1.g aflyses
 • Alle en-dags-ekskursioner aflyses med mindre uddannelseschefen godkender den
 • Alle genbesøg/gæstelærere fra andre skoler/lande aflyses
 • Alle større fællesaktiviteter på skolen er aflyst frem til eleverne er tilbage på skolen
 • Skolefesten den 17. april 2020 er aflyst.

Indtil påske gælder følgende:

 • Al brug af skolens fitness-lokaler aflyses
 • Al brug af musik-øvelokaler og lignende aflyses
 • Skolens kantinedrift og dermed personalets frugt-/frokostordning suspenderes
 • Alle møder/forsamlinger med og mellem ansatte suspenderes (men flere af disse afholdes virtuelt)
 • Eksternt udlån af skolens lokaler/bygninger er suspenderet.

Ledelsen og administrationen er dagligt tilgængelige (på telefon og mail) i undervisningstiden – men vil i den kommende tid kun i begrænset omfang være fysisk til stede på skolen.

Med visheden om, at alle på Herning Gymnasium i denne vanskelige situation vil gøre deres bedste for at bidrage til både undervisningen og fællesskabet, glæder jeg mig over, at Herning Gymnasium nok skal klare denne situation og udfordringerne i den tid, der kommer.

 

 

Med venlig hilsen

Jakob Østergaard
Konstitueret rektor | Herning Gymnasium

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: post@herning-gym.dk

Jakob Østergaard kan træffes på joe@herning-gym.dk