Nyheder

Print

Orienteringsmøde

Onsdag den 7. februar kl. 19.00-21.00 er du velkommen til orienteringsmøde på Herning Gymnasium

Orienteringsmødet er for alle, der gerne vil opleve Herning Gymnasium og høre om, hvem vi er, hvad vi laver, hvilke studieretninger vi udbyder, internationale aktiviteter i Belgien, Frankrig, på Færøerne, i Libanon, i Spanien, i Tanzania, Tyskland, USA, Litauen og Østrig og se skolen.

Rektor og studievejledere vil informere generelt om studentereksamen og om, hvilke værdier og visioner, vi har for elever, der gerne vil gå på Herning Gymnasium. Der vil under hele arrangementet være studievejledere rundt på skolen, der kan hjælpe med spørgsmål om den enkelte studieretnings faglige indhold, og hvilke uddannelsesmuligheder den specifikke studieretning giver adgang til.

Program
19.00 -19.25 Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt
19.35 -20.10 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag
20.20-20.55 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag

På gensyn!