Nyheder

Print

Orienteringsmøder

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10.00- 13.00 er du velkommen til orienteringsmøde på Herning Gymnasium

Orienteringsdagen er for alle, der gerne vil opleve Herning Gymnasium og høre om, hvem vi er, hvad vi laver, hvilke studieretninger vi udbyder, internationale aktiviteter i Belgien, Frankrig, på Færøerne, i Libanon, i Spanien, i Tanzania, Tyskland, USA, Litauen og Østrig, det sociale liv på skolen og få et indtryk af en hverdag på Herning Gymnasium.

Du skal bare møde op, og tag gerne dine forældre med. Skolen er stor, og derfor vil vores elevguider gerne hjælpe dig rundt, så du kan høre om forskellige studieretninger og nogle af vores valgfag. Der vil være studieretningsrelevante værksteder, hvor du og dine forældre er velkomne til at deltage.

Rektor og studievejledere vil to gange informere generelt om studentereksamen og om, hvilke værdier og visioner, vi har for elever, der gerne vil gå på Herning Gymnasium. Der vil under hele arrangementet være studievejledere rundt på skolen, der kan hjælpe med spørgsmål om den enkelte studieretnings faglige indhold, og hvilke uddannelsesmuligheder den specifikke studieretning giver adgang til.

Program
10.00 -10.25 Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt
10.35 -11.10 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag
11.20 – 11.45 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag
12.00- 12.25 Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt
12.35- 13.00 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag

På gensyn!

Ektra orienteringsmøde
Hvis du ikke kan komme til det første orienteringsmøde, får du muligheden onsdag den 7. februar kl. 19.00-21.00, hvor vi holder et ekstra orienteringsmøde.

Program
19.00 -19.25 Rektor Søren Brøndum og studievejledere orienterer generelt
19.35 -20.10 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag
20.20-20.55 Præsentationer af studieretninger og udvalgte valgfag

På gensyn!