Nyheder

Print

Personlig afklaring på SubUniversity

Uddannelse kan føre dig i mange retninger

Så er klokken 15.30, og vi har afsluttet 4. og sidste dagsseminar. Dagen startede ud med, at vi blev delt ud på tre workshops. Her blev vi blandet på tværs af mentorgrupper. Hjemmefra havde vi valgt, hvilke workshops vi ville på. Vi havde tre valgmuligheder: Evner, motivation og valg. De tre workshops favnede alle sammen det at vælge det rigtige studie for os. Det hjalp os med at besvare spørgsmål såsom: Hvad er jeg god til? Hvad interesserer jeg mig for? Hvad er mine styrker og svagheder? Hvem påvirker os?

Derefter fik vi tid til i mentorgrupperne at runde af, stille de sidste uafklarede spørgsmål og komme endnu mere ind på hinanden. For her på falderebet gik det faktisk op for os, at vi i løbet af disse 4 dagsseminarer havde fået skabt nogle nye og gode bekendtskaber. Afslutningsvist fik vi via et jobpanel, bestående af tidligere studerende på Århus Universitet, et indblik i hvilke veje en universitetsuddannelse kan føre til. Og denne vej er sjælden direkte eller særligt målrettet, og det gav en god ro i maven. Dvs. at uanset hvad vi vælger at gøre, kommer vores valg ikke til at lede os i en bestemt retning, men det kan forme vores liv på alle leder og kanter. Dette er en overordnet lektie, vi tager med os fra de 4 dagsseminarer.

Tekst: Asta 2.q og Sofie 2.u

SubUniversity

Det nye subtalent-projekt er målrettet gymnasieelever fra primært ikke-akademiske hjem, der skønnes ellers ikke at ville vælge en universitetsuddannelse. Talenterne udpeges af deres faglærer, som vurderer, at eleven har potentialet til at gennemføre en universitetsuddannelse. De udvalgte elever bliver tildelt to universitetsstuderende, som fungerer som mentorer og rollemodeller. Talentforløbet er placeret i 2. g, hvor eleverne i løbet af skoleåret deltager i cirka fire særlige elevmøder på Aarhus Universitet. Mellem elevmøderne er talenterne i løbende dialog med mentorerne via sociale medier og e-mail. Gennem projekt SubUniversity får talenterne indsigt i, hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse og får forhåbentligt motivation til at vælge en universitetsuddannelse – noget som eleven måske ellers ikke havde valgt.