Nyheder

Print

Sprogdag hos de supersproglige – nu med video

Torsdag den 9. januar afviklede de knap 90 supersproglige elever fra klasserne 1.A, 2.A, 3.A og 3.D på Herning Gymnasium deres årlige studieretningsdag. Dagen havde et dobbelt sigte, nemlig at give de supersproglige elever på de tre årgange en mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og præsentere dem for endnu flere interessante aspekter af det sproglige univers, som de er så optagede af.

Inden for fagene engelsk, fransk, spansk og tysk brugte de supersproglige dagens fire lektioner på at fremstille en kort video, som skulle give jævnaldrende modtagere i den engelsktalende verden, i den fransktalende verden, i den spansktalende verden og i den tysktalende verden et indtryk af, hvordan det er at være ung i Danmark. I små grupper på tværs af klasser og årgange arbejdede eleverne med deres produktioner, fra overordnet ide over optagelse med mobiltelefon til redigeringsproces.

 

Eleverne fik på studieretningsdagen udnyttet både deres sproglige kunnen, deres interkulturelle og digitale kompetencer og ikke mindst deres kreativitet i en opgave, som gav dem mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på et af deres fremmedsprog.

På studieretningsdagen arbejdede vi med materiale udarbejdet af det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). I kan læse mere om den video, som eleverne skulle lave og om NCFF’s landsdækkende sprogkonkurrence på adressen https://ncff.dk/. Dagens bedste videoer, som en streng, men retfærdig lærerkomite udvælger, indsendes til deltagelse i NCFF’s sprogkonkurrence.

Tekst og fotos: Kenneth Søndberg Hansen

 

Nedenfor kan du læse om de enkelte sprogs arbejde på dagen.

I fransk arbejdede 3.g’erne med ’Les fêtes et l’alcool’ og ’Le repas du midi’, hvorfor de interviewede vores skønne franske elever, Clément og Nils. Det er der kommet gode film ud af. 1.g’erne producerede to flotte vejrudsigter – La météo en France. Imponerende produkter fra dem alle! Hygge og godt humør prægede stemningen og krydret med en stor arbejdsindsats kan vi se tilbage på en god dag.

Nedenfor kan du se et par billeder fra dagen, og hvis du klikker HER, kan du se en lille video om elevernes arbejdsproces (på fransk!)

Tekst og fotos: Bente Stubkjær Hansen