Nyheder

Print

Sprogdag hos de supersproglige

Onsdag den 10. januar afholder de godt 100 supersproglige elever fra klasserne 1a, 1d, 2a, 3a og 3b  deres årlige studieretningsdag på Herning Gymnasium. Dagen har et dobbelt sigte, nemlig at give de supersproglige elever på de tre årgange en mulighed for at lære hinanden bedre at kende samtidig med at de bliver præsenteret for endnu flere interessante aspekter af det sproglige univers, som de holder så meget af.

Programmet for sprogdagen ser ud, som følger:

  • 08.05: Foredrag i Auditoriet om tolkning ved to eksterne foredragsholdere
  • 09.30: Workshop i fagene dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk i lokaler på 31-gangen
  • 11.05: Workshop i fagene dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk i lokaler på 31-gangen
  • 12.15: Frokost
  • 12.45: De supersproglige elever fra 3a og 3b underviser elever fra 1.g og 2.g i fagene engelsk, fransk, spansk og tysk i lokaler på 31-gangen
  • 13.45: Fælles afslutning og tak for i dag i Auditoriet

To tolke lægger vejen forbi gymnasiet
I programmet springer ikke mindst foredraget i Auditoriet fra morgenstunden af i øjnene. To tolke kigger forbi gymnasiet for at give eleverne et indtryk af, hvad der kræves af sproglig ekvilibrisme og positur/kropsholdning for at kunne arbejde som professionel tolk. I den forbindelse vil de to oplægsholdere lave en lang række tolkeøvelser med eleverne, både dialog- og simultantolkning, i hvilke de vil inddrage så mange af elevernes forskellige sprog som muligt, altså ikke kun engelsk og tysk, men også deres mere eksotiske sprog som albansk, polsk, islandsk, somalisk, tamilsk og tyrkisk.

De ældre elever underviser de yngre elever i deres sprogfag
I sprogdagens sidste sekvens skal de ældste supersproglige elever, 3.g-erne, gennemføre en lektions undervisning af deres yngre brødre og søstre i 2.g og 1.g, en lektion, som de selv har tilrettelagt naturligvis. De ældste elever skal her danne sig et indtryk af, hvad der kræves af sproglig præcision og af overblik for at arbejde med sprog fra den anden side af katederet, ligesom de gennem seancen forhåbentlig kan tage en god portion sproglig selvtillid med sig, før studentereksamenerne begynder til maj. Der er desuden meget, der tyder på, at elever, der bliver undervist af andre og ældre elever, også profiterer af en sådan seance.

Sproglig variation i workshopperne
I workshopperne fra klokken 09.30 til 12.15 bliver de supersproglige elever i grupper sammensat af elever fra alle tre årgange præsenteret for alle mulige finurlige facetter af sprog og sproglig variation. I workshopperne bliver der således rig mulighed for at arbejde med nogle af de sider af sproget, som der ikke altid er plads til at fokusere på i den daglige undervisning. Workshopperne bestyres af elevernes faglærere.

Tekst: Kenneth Søndberg Hansen