Nyheder

Print

Studerende fra VIA underviser for en dag

Eleverne på Herning Gymnasium får den 27. september et indblik i, hvordan det er at studere på en professionshøjskole. Det sker, når studerende fra VIA University College står for undervisningen en hel dag.

Undervisningen på Herning Gymnasium sker som en del af projektet ’VIA på Vejen’, der fokuserer på at give HF- og gymnasieelever mere viden om uddannelsesmulighederne og studielivet på professionshøjskolerne, så de er klædt på til at træffe et reflekteret studievalg efter gymnasiet.

I alt 21 studerende fra VIA skal undervise eleverne i de 15 2.g-klasser på Herning Gymnasium. De overtager altså undervisningen fra de sædvanlige undervisere på gymnasiet og skal præsentere eleverne for relevante cases fra deres uddannelse og fortælle om det at studere på en professionshøjskole.

Eleverne skal kende til professionshøjskolerne
”Undersøgelser viser, at 77 procent af gymnasieeleverne ikke kender til, at der på professionshøjskolerne er mange forskellige uddannelser, og at undervisningen veksler mellem teori, praksis og praktik ’ude i virkeligheden’. Det er derfor, VIA University College har sat sig for at bygge bro til gymnasieskoler gennem projektet ’VIA på Vejen’,” fortæller VIAs brobygningskoordinator Jeppe Bergh Torp.

Han peger på, at VIA University College har mere end 40 forskellige uddannelser fordelt over hele Region Midtjylland. Der er derfor mange forskellige uddannelsesmuligheder for gymnasieeleverne på professionshøjskolen.

De studerende fra VIA vil blandt andet holde oplæg om deres egen vej til uddannelsen og fortælle om, hvad deres uddannelse konkret går ud på, hvad de lærer, og hvordan undervisningen foregår.

I alt er 13 uddannelser repræsenteret blandt de studerende fra VIA. De studerende kommer blandt andet fra uddannelser til bioanalytiker, fysioterapeut, lærer, psykomotorisk terapeut, fashion designer og professionsbacheloren i ernæring og sundhed

De mange uddannelsesmuligheder gør det svært
”Vi ved fra tidligere arrangementer med ’VIA på Vejen’, at det er til stor inspiration for gymnasieeleverne at komme i dialog med studerende fra videregående uddannelser og kunne få svar på spørgsmål. ’VIA på vejen’ hjælper de unge med at finde vej i junglen af forskellige uddannelsesmuligheder”, siger Jeppe Bergh Torp.

”Vores lærere er typisk selv uddannet på universitetet, og kan derfor naturligt nok bedst guide eleverne inden for disse uddannelsesmuligheder. Derfor er vi glade for, at kunne give lærerne et indblik i uddannelserne og undervisningen på en professionshøjskole,” siger Claus Gregersen.

Billeder fra sidste års Via på Vejen: