Nyheder

Print

Verdensmål på P1

“Nu skal kvægavlere, kropsaktivister og kranførere gøre verdensmålene danske. Danmark skal fastlægge rammerne for, hvordan vi bruger og måler FN’s 17 verdensmål i Danmark. Som det første land i verden sker det med omfattende inddragelse af befolkningen, virksomheder, forskere, interesseorganisationer og meningsdannere. Allerede fra i dag kan de første give deres besyv med.
Danskerne bliver som den første befolkning i verden taget med på råd, når et storstilet arbejde med at fastlægge rammerne for, hvordan vi i Danmark bruger og måler verdensmålene, i dag skydes i gang.”

Sådan lyder en del af oplægget til Vores mål, som er en ny platform, hvor man igennem de næste 5 måneder vil indsamle forslag til at fremme kendskabet til verdensmålene og samtidigt forsøge at skabe danske løsninger på alle 169 delmål i verdensmålene. En del af denne indsamling skal foregå igennem debat, og i eftermiddag er Herning Gymnasium, så heldig at få lov til at være vært for netop sådan en debat.

P1 debat på Herning Gymnasium

Dagens debat, som vil blive sendt på P1, handler om vand, og en del af eleverne på Herning Gymnasium har fået mulighed for at deltage i udsendelsen. Udover eleverne skal også tre eksperter og en vært deltage i programmet. Derfor vil skolens gerne byde velkommen til Hanne Løkkegaard, Peter Grønkjær, Sune Scheller og Jesper Borup til Herning Gymnasium.

Nedenfor kan du læse nærmere om de fire besøgende.

Ph.D i spildevandsprocesser, projektchef i vand og energiafdelingen hos Sweco Hanne Løkkegaard. Hanne er 54 år og er uddannet civilingeniør. Hun har 25 års erfaring inden for spildevandsbranchen, og er i sit daglige virke med til at opbygge og konsolidere rådgivningen inden for spildevandsrensning og procesoptimering.

 

 

 

Lektor i marinbiologi ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet Peter Grønkjær.

 

 

 

 

Fiskeriansvarlig samt projektleder i Greenpeace Sune Scheller. Sune har arbejdet med Greenpeace’ kampagne for at stoppe olieudvindingen i det sårbare arktiske miljø, og har tidligere arbejdet med hav- og fiskeri i Greenpeace. Sune er kandidat i filosofi med sidefag i statskundskab fra Københavns Universitet.

 

 

 

 

Værten for dagens debat er Jesper Borup fra P1s ”Public Service”.

 

Fakta om Vores Mål

 • Vores Mål skal med omfattende input fra borgere, virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer fastlægge rammerne for, hvordan vi måler og bruger verdensmålene i Danmark.
 • Projektet er det første af sin art i verden.
 • Konkret skal der gennem projektet udvikles minimum 169 nationale indikatorer (minimum én for hvert delmål), der er relevante at måle på i Danmark.
 • De nationale indikatorer samles i en rapport, der i juni 2020 overrækkes til Folketinget.
 • Projektet er igangsat af 2030-panelet. Panelet er nedsat af et tværpolitisk netværk i Folketinget og består af 21 medlemmer og repræsentanter for væsentlige aktører i samfundet.
 • Professor emeritus ved Århus Universitet, Steen Hildebrandt, er formand for panelet.
 • Vores Mål er støttet af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.
 • Læs mere om projektet på www.voresmål.dk.

Det skal der blandt andet ske

 • Udviklingen af de danske indikatorer følger en lang proces i forskellige spor, der skal sikre så bred en inddragelse af interessenter som muligt.
 • 17 forskellige kampagneannoncer skal skabe debat på sociale medier og opfordre danskerne til at komme med input til projektet.
 • 17 events i samarbejde med P1 Public Service med paneldebatter om hvert af de 17 verdensmål skal oplyse og fordre til debat. De 17 events afholdes over hele landet og publikum får mulighed for at byde ind med spørgsmål og løsningsforslag, ligesom lyttere opfordres til at ringe ind med input undervejs i programmet.
 • Seks workshops i Aalborg, Holbæk, Sønderborg, Kalundborg, Odense Kommune og Københavns kommuner, hvor eksperter, virksomheder, interesseorganisationer og borgere diskuterer mulige danske indikatorer for de 17 verdensmål. Alle workshops kan også følges og kommenteres online.
 • En online inddragelsesplatform (en hjemmeside) åbner den 27. november 2019 – www.deltag.voresmål.dk. Her vil alle kunne komme med forslag til de danske indikatorer og debattere og kommentere indkomne forslag.
 • Mulighed for at blive medfortæller og løbende sende og modtage materialer om projektet, der kan deles på virksomheder eller organisationers digitale kanaler.
 • Løbende skriftlige høringer som projektet skrider frem og bevæger sig fra at have identificeret de vigtigste temaer i en dansk kontekst til anbefalinger til valide danske indikatorer for hvert enkelt delmål.

Tekst: Jens Hedegaard Malmberg