Nyheder

Print

VIA på vejen

I dag har Herning Gymnasium haft besøg af VIA University College, der gav 2.g-eleverne hjælp og inspiration til at træffe deres fremtidige studievalg ved at høre om uddannelserne på en professionshøjskole. Det var de studerende fra VIA, der er under uddannelse til blandt andet lærer, socialrådgiver, ingeniør, bioanalytiker og designer, der indtog rollen bag katederet.

Målet var at bygge bro til ungdomsuddannelserne, og derfor var de studerendes undervisning en målrettet indsats for at give gymnasieeleverne indblik i livet som studerende på en professionshøjskole og klæde eleverne på til at træffe et reflekteret valg af videregående uddannelse, når de er færdige på gymnasiet.

Dagen bød på oplæg om de studerendes vej til uddannelse og om livet som studerende på godt og ondt. De studerende gav også gymnasieeleverne konkret indblik i de forskellige uddannelser, de læser hos VIA. Derfor mødte eleverne både en sygeplejerskestuderende, en forsyningsingeniør, en ingeniørstuderende, studerende fra socialrådgiveruddannelsen, en lærerstuderende, en studerende fra bioanalytikeruddannelsen, en pædagogstuderende, studerende inden for ergoterapi og ernæring og sundhed. De kreative uddannelser hos VIA blev repræsenteret af studerende fra VIAs uddannelser inden for henholdsvis design og film.