Bestyrelsen

Print

Bestyrelsen

Herning Gymnasium er en selvejende institution. Det overordnede ansvar for gymnasiets drift ligger hos bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

Udpeget af Dansk Industri

Formand
Direktør Alex Nielsen
Mediehuset Herning Folkeblad A/S
Østergade 25
7400 Herning
tlf.: 96 26 37 60
e-mail: an@herningfolkeblad.dk

Udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening

Næstformand
Lektor Dorte West
Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
e-mail: byrdw@herning.dk

Udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Rektor Harald Mikkelsen
VIA University College
Skejbyvej 1
8240 Risskov
e-mail: hm@viauc.dk

Udpeget af Rektorkollegiet fra Universiteterne

Professor Cand. Psych., Ph. d., Svend Brinkmann
Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø, DK
e-mail: svendb@hum.aau.dk

En repræsentant med erfaring fra grundskoleområdet udpeget af den samlede permanente bestyrelse

Skoleleder Erik Søgaard
Gjellerup skole
Skolebakken 2, Gjellerup
7400 Herning
e-mail: gjees@herning.dk

En repræsentant med erfaring fra det lokale erhvervsliv udpeget af den permanente bestyrelse

Souschef Mette Gottlieb
Erhvervsrådet Herning & Ikast – Brande
Birk Centerpark 40
7400 Herning
e-mail: mg@erhvervsraadet.dk

2 medlemmer udpeget blandt skolens medarbejdere

Med stemmeret:
Lektor Mette Bonde Lauritsen
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: la@herning-gym.dk

Uden stemmeret:
Lektor Bente Bisgaard
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: bi@herning-gym.dk

Elevrepræsentanter

Med stemmeret
Rasmus Weile 2.t
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: rasm175f@herning-gym.dk

Uden stemmeret:
Christian Buhl Jacobsen 2.t
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: chri108n@herning-gym.dk

Bestyrelsens sekretær
Rektor Søren Brøndum
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: sb@herning-gym.dk

Bestyrelsens referent
Uddannelseschef Jakob Østergaard
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: joe@herning-gym.dk

HERNING%20GYM_160615131 HERNING%20GYM_160615158 HERNING%20GYM_16061539%20copy

HERNING%20GYM_16061565%20copy