Bestyrelsen

Print

Bestyrelsen

Herning Gymnasium er en statslig selvejende institution. Det overordnede ansvar for gymnasiets drift ligger hos bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

Udpeget af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Formand
Direktør Alex Nielsen
Mediehuset Herning Folkeblad A/S
Østergade 25
7400 Herning
tlf.: 96 26 37 60
e-mail: an@herningfolkeblad.dk

Udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening

Næstformand
Lektor Dorte West
Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
e-mail: byrdw@herning.dk

Udpeget af Danske Professionshøjskoler, University Colleges Denmark,  Rektorkollegiet

Rektor Harald Mikkelsen
VIA University College
Skejbyvej 1
8240 Risskov
e-mail: hm@viauc.dk

Udpeget af Rektorkollegiet fra Danske Universiteterne

Professor Cand. Psych., Ph. d., Svend Brinkmann
Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø, DK
e-mail: svendb@hum.aau.dk

En repræsentant med erfaring fra grundskoleområdet udpeget af den samlede permanente bestyrelse

Skoleleder Erik Søgaard
Gjellerup skole
Skolebakken 2, Gjellerup
7400 Herning
e-mail: gjees@herning.dk

En repræsentant med erfaring fra det lokale erhvervsliv udpeget af den permanente bestyrelse

Direktør Mette Gottlieb
VisitHerning
Østergade 21
7400 Herning
e-mail: mg@visitherning.com

2 medlemmer udpeget blandt skolens medarbejdere

Med stemmeret:
Lektor Lars Henriksen
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: lh@herning-gym.dk

Uden stemmeret:
Lektor Lina Gaarde Knorborg
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: lgk@herning-gym.dk

Elevrepræsentanter

Med stemmeret
Philip Vivet 2.u
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: phil2126@herning-gym.dk

Uden stemmeret:
Oliver Thomander Bøge Krätz  2.q
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: oliv2988@herning-gym.dk

Bestyrelsens sekretær
Rektor Søren Brøndum
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: sb@herning-gym.dk

Bestyrelsens referent
Uddannelseschef Jakob Østergaard
Herning Gymnasium
H. P. Hansens Vej 8
7400 Herning
e-mail: joe@herning-gym.dk

HERNING%20GYM_160615131 HERNING%20GYM_160615158 HERNING%20GYM_16061539%20copy

HERNING%20GYM_16061565%20copy