Persondatapolitik – når du søger job hos Herning Gymnasium

Print

Persondatapolitik – når du søger job hos Herning Gymnasium

 

Når du søger job hos Herning Gymnasium, behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning, efter følgende retningslinjer.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og givet samtykke til.

Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, herunder eksamensbevis, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse m.m.

Herudover oplysninger fundet ved søgning på internet, typisk fra LinkedIn, Facebook, Instagram mv.

Herning Gymnasium bruger dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Du vil modtage en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning.

Når vi har læst din ansøgning, vurderer vores HR-medarbejdere – evt. i samarbejde med personer i relevante faggrupper – om vi vil indbyde dig til en personlig samtale.

Indhentning af referencer hos nuværende eller tidligere arbejdsgiver sker med dit samtykke. Du kan også blive bedt om selv at sende os flere oplysninger.

Ansøgere der har været til samtalte kontaktes telefonisk. Når stillingen er besat sender vi skriftligt afslag til de øvrige ansøgere.

Sletning af personoplysninger

Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget, med mindre andet er aftalt.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger og hvordan opbevares de

Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning. Fysisk materiale opbevares aflåst.

Retningslinjerne opfylder kravene i persondataforordningen.

Ansøgninger modtaget via gymnasiejob.dk er omfattet af databehandleraftale og persondatapolitik https://www.gymnasiejob.dk/om-portalen/persondatapolitik

 

Se i øvrigt vores generelle persondatapolitik på Herning Gymnasiums hjemmeside.

 

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.