DPO: Databeskyttelsesrådgiver

Print

DPO – databeskyttelsesrådgiver

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedr. håndtering af persondata har Herning Gymnasium tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver (DPO). DPO’ens opgave er at fungere som skolens faglige sparringspartner i forhold til skolens interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er, at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Kontakt
DPO ’en træffes via mail: DPO@herningsholm.dk på tlf. +45 25 42 48 24 el. tlf. +45 25 42 48 18.