Skolens værdigrundlag

Print

Skolens værdigrundlag, mission og vision

 • Skolens grundlæggende værdier

  – Vi værdsætter høj kvalitet, omhu i arbejdet og omsorg for vore medmennesker
  – Vi har et fællesskab, der udvikler elevernes faglige dygtighed og personlige dannelse
  – Vi lader den enkeltes frihed udfolde sig inden for fællesskabets rammer
 • Skolens overordnede opgave

  (vores mission, vores virke eller med andre ord: vores løfte)

  – Vi vil udvikle hver enkelt elevs opmærksomhed, ansvarlighed og vedholdenhed
  – Vi vil udfordre hver enkelt elev, så vi styrker selvtillid, selvstændighed og samarbejdsevne
  – Vi vil være lokalt forankrede, internationalt orienterede og blandt de bedste i landet

 • Skolens vision (mål)

  (det vi ønsker at se som resultat af vores virke)

  – Vi ønsker, at hver eneste elev udvikler evnen til at undres og begejstres
  – Vi ønsker, at hver eneste elev trives, bliver dygtig og får lyst til videre uddannelse
  – Vi ønsker, at hver eneste elev bliver en ansvarlig borger i fremtidens samfund