Adgang til videregående uddannelser

Print

Valg af videregående uddannelse?

Spørg en vejleder fra Studievalg!

Her på gymnasiet kommer Elena Hedegaard Kjær Jensen fra Studievalg. Hun tilbyder personlige samtaler og oplæg om valg af videregående uddannelse for alle årgange.

Book en træffetid: studievalg.dk/book  

”Alle dine spørgsmål om uddannelse er vigtige og velkomne … store som små!”

Studievalg vejleder om

  • Videregående uddannelse
  • dk/ansøgning
  • Tvivl og valg
  • Adgangskrav
  • Kvote 1 og 2
  • Supplering
  • Sabbat
  • Jobperspektiv
  • Efteruddannelse

Hvis ikke Elena er på skolen, når du har brug for vejledning, er du velkommen til at sende en mail. Studievalgsvejledning må også gerne bruges, efter du er blevet student.

Elena Hedegaard Kjær Jensen
Studie- og karrierevejleder

ehe@studievalg.dk

 

Nyttige links

Studiepraktik

Studiepraktik er en unik måde til at få indsigt i, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse. Se mere her:

Studiepraktik

Studiepraktik er en unik måde til at få indsigt i, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse. Tilmeldingen er åben fra 7. – 12. september.

Slået op af Studievalg Danmark, Center Midt- og Vestjylland i Onsdag den 6. september 2017

Det betyder noget, hvilke fag du vælger

Uddannelsesguiden har udformet “Adgangskortet”, som er et onlineredskab, der gør det lettere for dig at få et overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med bestemte gymnasiale ungdomsuddannelser, fag og niveauer.

Bemærk, at dine valgfag kan få betydning for hvilke uddannelser, du kan blive optaget på. Du har selv mulighed for at afprøve “Adgangskortet” her. Tjek også adgangskravene for akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser ved universiteterne på linkene, og se, hvad elever fra Herning Gymnasium ofte vælger efter endt eksamen: