Adgang til videregående uddannelser

Print

Studievalg Midt- og Vestjylland

Som elev på gymnasiet møder du skolens egne vejledere, der hjælper med gennemførelse og forhold om SU, fravær, valgfag m.m. Du møder også en vejleder fra Studievalg Midt- og Vestjylland, hvor fokus er på valg af videregående uddannelse og karriere. På Herning Gymnasium har studie- og karrierevejleder Elena Hedegaard Kjær Jensen individuelle træffetider og laver kollektiv vejledning i klasserne. Alle spørgsmål om tiden efter gymnasiet er velkomne!

Har du spørgsmål til videregående uddannelse og karriere?

Til træffetiderne vejledes om:

  • Videregående uddannelse
  • Optagelse
  • Tvivl og valg
  • Kvote 1 og 2
  • Job og karriere
  • Adgangskrav
  • Supplering
  • Efteruddannelse
  • Sabbat

Studievalgsvejledningen er et tilbud til dig, indtil du starter på en videregående uddannelse. På gymnasiet deltager du i forskellige aktiviteter, der kan få betydning for dine fremtidige valg og videre færd ud i verden. Det kan eksempelvis være fagprojekter, oplæg ved studievalg, studieture, virksomhedsbesøg, besøg af tidligere elever eller besøg af eller på videregående uddannelser og lignende. Sådanne aktiviteter og Studievalgs vejledning støtter op om det, vi kalder karrierelæring. Her lærer du at koble interesser, viden om uddannelser, arbejdsmarkedet og samfundet sammen, så du kan træffe reflekterede valg. Find også informationer her:

Studievalg Midt- og Vestjylland

Elena Hedegaard Kjær Jensen

Studie- og karrierevejleder
Tlf.: 87 55 16 10
E-mail: ehe@studievalg.dk
Web: www.Studievalg.dk/midtvestjylland + Facebook

Studiepraktik

Studiepraktik er en unik måde til at få indsigt i, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse. Se mere her:

Studiepraktik

Studiepraktik er en unik måde til at få indsigt i, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse. Tilmeldingen er åben fra 7. – 12. september.

Opslået af Studievalg i Midt- og Vestjylland på 6. september 2017

Det betyder noget, hvilke fag du vælger

Uddannelsesguiden har udformet “Adgangskortet”, som er et onlineredskab, der gør det lettere for dig at få et overblik over, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med bestemte gymnasiale ungdomsuddannelser, fag og niveauer.

Bemærk, at dine valgfag kan få betydning for hvilke uddannelser, du kan blive optaget på. Du har selv mulighed for at afprøve “Adgangskortet” her. Tjek også adgangskravene for akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser ved universiteterne på linkene, og se, hvad elever fra Herning Gymnasium ofte vælger efter endt eksamen: