Fag i gymnasiet

Print

Fag på Herning Gymnasium

Obligatoriske fag
Gymnasiet rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have. Fagets niveau er afhængig af den studieretning, du vælger.

 

Valgfag

Nedenfor ser du en liste over de valgfag, som udbydes på Herning Gymnasium. Under studieretninger kan du læse om, hvilke valgfag du kan ønske på de forskellige studieretninger.


Fag på tværs
Når du starter på gymnasiet, vil du kende til de fleste fag. Men du møder også to forløb, som er helt nye for dig:

Almen sprogforståelse giver dig indsigt i arbejdet med sprog, både i dansk og i fremmedsprog. I dette forløb er der både en almen del og en latindel. Du lærer om, hvordan sprogene er i familie med hinanden, og du får en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Du bliver også rigtig god til grammatik.

Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag (matematik, fysik, kemi, naturgeografi, biologi) forståelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder. Du kan fx lære om den nye brintteknologi og om den globale opvarmning.