Dramatik

Print

Dramatik


Dramatik er et fag, som forbinder skabende processer inden for scenekunst med overvejelser over de æstetiske udtryk. Det betyder, at faget beskæftiger sig med at skabe, forstå ogreflektere over forskellige former for iscenesættelse i en aktuel eller historisk kontekst.Stoffet er teatrale iscenesættelser af menneskelige livsvilkår, handlinger og relationer. Udtryksmidlerne er scenekunstens: krop, stemme, sprog, rum og tekniske virkemidler.Overvejelserne over de æstetiske udtryk går fra en beskrivelse og forståelse af de skabende processer til analyse, fortolkning og perspektivering af iscenesættelsen.Arbejdet med scenekunst integrerer det kommunikative, det refleksive, det kreative og det kollaborative med henblik på almen dannelse, identitetsudvikling og studiekompetence og åbner for forbindelser mellem elevernes faglige og personlige engagement.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– skabe og forstå konkrete sceniske udtryk

– analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale fagbegreber

– reflektere over den skabende proces og produktet

– forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner

– arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.Kernestoffet er:

– grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé

– grundlæggende principper for reception af og erkendelse gennem kunst

– grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil

– mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning

– den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og global kontekst.

 


Dramatik [PDF]