Engelsk

Print

Engelsk


Engelsk er et videns-og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer,samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

Sprogfærdighed

– forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner

– udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed

– læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner

– skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelskmed forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed

Sprog, tekst og kultur

– analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi

– gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

– analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode

– perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

– analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

– orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder

– anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 


Engelsk A [PDF]


Engelsk B [PDF]