Erhvervsøkonomi

Print

Erhvervsøkonomi


Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomheden og dens omverden, marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Faget giver viden og kundskaber om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Der arbejdes i faget med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder

– redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale rammevilkår

– anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at undersøge og diskutere virksomhedens marketing mix og strategiske muligheder

– anvende viden og kundskaber om en virksomheds økonomiske situation til at undersøge og diskutere virksomhedens bæredygtighed

– anvende viden og kundskaber omen virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige forhold tilat undersøge og diskutere virksomhedens interne forhold

– undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed

– indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger

– diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger i fagligt samspil med andre fag

– strukturere og formidle empirisk og teoretisk materialebåde mundtligt og skriftligt

 


Erhvervsøkonomi [PDF]