Fysik

Print

Fysik


Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund forat forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– kende, kunne opstille og kunne anvende et bredt udvalg af modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge samt kunne diskutere modellers gyldighedsområde

– kunne analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsentationer af data og formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model

– kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til undersøgelse af en åben problemstilling og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt

– kunne behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser

– i simple tilfælde kunne simulere eller styre fysiske systemers opførsel ved hjælp af it-værktøjer

– gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi-og samfundsudvikling

– kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

– kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

– kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 


Fysik A [PDF]


Fysik B [PDF]