Innovation

Print

Innovation


Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for invention, innovation og diffusion. Faget giver færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds-og samfundsniveau. I arbejdet med faget udvikles almendannelsen og studiekompetencen

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder

– identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer

– anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller

– gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling

– bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernesanvendelighed

– kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre fag

– anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen

 


Innovation [PDF]