Latin

Print

Latin


Latin er et videns-og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Faget omhandler antikken som grundlag for senere perioders kultur og forestillingsverden og beskæftiger sig med den romerske kultur og dens efterliv på grundlag af væsentlige latinske tekster og romersk arkæologisk materiale. På latin har den antikke kultur levet videre fra Romerriget til nutiden, og latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt inden for blandt andet litteratur, videnskab og religion. Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab til antikken og dens efterliv såvel europæisk som globalt.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– oplæse og oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler

– analysere og fortolke latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel antik som til senere senerekultur

– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i latinske tekster

– redegøre for forskelle mellem en latinsk originaltekst og en dansk oversættelse

– foretage en syntaktisk og morfologisk analyse af latinske helsætninger

– gøre rede for forskelle mellem latin og elevens andre sprog, herunder dansk

– overveje, hvorledes antikken har sat sig spori senere kultur

– udnytte deres viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord, låneord og oversættelseslån samt videnskabelige fagbegreber i øvrigt

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 


Latin [PDF]