Mediefag

Print

Mediefag


Mediefags kerne er levende billeder i en kommunikativ, æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang til film, tv og nyere medier.Faget giver eleverne viden, kundskaber og redskaber til at analysere levende billeder og den sammenhæng, de optræder i. Dette er af afgørende betydning for muligheden for at opleve og vurdere de informationer og påvirkninger, som man møder som bruger af medier. Faget giver endvidere viden, kundskaber og redskaber til at skabe og distribuere medieproduktioner

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

Teori og analyse

– anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier

– redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former

– identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem

– foretage en mediefaglig perspektivering af film, tv og nyere medier ud fra en valgt kontekst

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Praksis

– betjene optage-og redigeringsudstyr

– i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion

– anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler

– arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen

– tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal

– forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egenproduktion

 


Mediefag [PDF]