Musik

Print

Musik


Almen sprogforståelse udgør som del af grundforløbet en fælles basis for det sproglige arbejde i alle fag i det almene gymnasium. Forløbet har to elementer, sproglig bevidsthed og sproglig Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske og performative udfoldelser spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

Musikkundskab

– anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer

– sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre-og stilmæssig sammenhæng

– demonstrere kendskab til musikalsk notation

– anvende elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Musikudøvelse

– arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk

– inden for et dansk og internationalt repertoire synge og spille en-og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryksfærdighed

– samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum

 


Musik B [PDF]


Musik C [PDF]