Naturvidenskabeligt grundforløb

Print

Naturvidenskabeligt grundforløb


Det naturvidenskabelige grundforløb udgør den gymnasiale introduktion til naturvidenskab gennem arbejde med grundlæggende elementer af naturvidenskab. Der lægges vægt på både den faglige bredde og det sammenhængende i naturvidenskaben. Udgangspunktet for naturvidenskabeligt grundforløb er aktuelle problemstillinger med et naturvidenskabeligtindhold, som bredt repræsenterer de naturvidenskabelige fag, og somgiver mulighed for en undersøgende, eksperimentel og oplevelsesorienteret tilgang til omverdenen. I naturvidenskabeligt grundforløb kan fagene biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, informatik, kemi og naturgeografi indgå.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– formulere og teste enkle hypoteser

– gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed

– opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer

– anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger

– formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer

– demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab

Fagligt indhold

Ved udvælgelsen af det faglige indhold i naturvidenskabeligt grundforløb lægges vægt på, at indholdet giver anledning til:

– samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag

– eksperimentelt arbejde, såvel i laboratoriet som i felten

– behandling af kvalitative og kvantitative empiriske data

– at opstille, anvende og fortolke lineære sammenhænge

– at vise relevansen og anvendelsen af naturvidenskab i samfunde

 


Naturvidenskabeligt grundforløb [PDF]