Oldtidskundskab

Print

Oldtidskundskab


Oldtidskundskab er et videns-, kundskabs-og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for senere perioders kultur og forestillingsverden såvel europæisk som globalt. Faget er centralt for elevernes almendannelse, idet det beskæftiger sig med antikke tekster og monumenter, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for senere perioders kunst, litteratur, tænkning og værdier, kommer til udtryk.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur

– beskrive, analysere og fortolke græske og romerske monumenter i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur

– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster

– overveje, hvorledes antikken har sat sig spor i efterantikke perspektivtekster og -monumenter

– nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger og værdier gennem læsning af antikke tekster

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.Kernestoffet er:

– oversatte tekster fra den græsk-romerske oldtid. Hovedvægten lægges på Grækenland i klassisk tid, dog således at både Homer og romersk litteratur skal indgå

– arkitektur eller kunst fra den græsk-romerske oldtid

– væsentlige sider af antikkens kultur, filosofi, historie og samfund

– antikkens kulturelle betydning, historisk og aktuelt

 


Oldtidskundskab [PDF]