Religion

Print

Religion


På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund beskrives, analyseres og fortolkes religioner og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur.

Faget omfatter religionernes oprindelse, deres historiske udvikling, deres nutidige skikkelser og deres virkningshistorie. Fagets perspektiv er globalt. Religionernes rolle for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse tillægges særlig opmærksomhed.

Der arbejdes primært med tekster. Herudover indgår andre former for kildemateriale.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi

– redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse

– redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser

– redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse

– redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefineret religionsfagligt emne

– karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber

– karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra-og udefraperspektiver

– karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 


Religion [PDF]