Samfundsfag

Print

Samfundsfag


Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter –nationalt, regionalt og globalt –der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

– anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

– anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

– undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold

– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

– undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

– behandle problemstillinger i samspil med andre fag

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

– formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

– formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

– formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

– argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

 


Samfundsfag [PDF]