Gymnasial supplering

Print

Mangler du et fag?

Gymnasiale SuppleringsKurser (GSK) er for dig, der har en gymnasial uddannelse, men mangler et fag på et bestemt niveau for at komme ind på drømmestudiet eller skal have forbedret karakteren i et allerede gennemført fag for at opfylde krav til optagelse. Du kan kun supplere i ét fag, ét niveau.

Undervisningen foregår på sommerkurser i uge 28 og afsluttes i uge 32 med eksamen. Der er krav om fuld studieaktivitet. I slutningen af juni måned udsendes praktiske informationer om kursusstart til tilmeldte GSK-elever fra Herning Gymnasium. Mundtlig eksamen afvikles som udgangspunkt de 3 første dage i uge 32. Skriftlig matematikeksamen afvikles i uge 33.

Tilbud

  • Fysik C-B
  • Matematik C-B
  • Matematik B-A


Optagelseskrav
Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau – eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.

Optagelse på sommerkurserne
Optagelsen foregår via Aarhus HF og VUC, hvor du kan tilmelde dig elektronisk fra den 1. marts . Søg i god tid, da holdene hurtigt bliver fyldt op.

Ansøgningsfrist 5. juli.


Økonomi
Betaling for GSK-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GSK-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GSK-fag, efter der er gået to eller flere år efter afsluttet gymnasial eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Der kan søges SU til korte GSK-forløb med mindst 16 timers undervisning om ugen. Et fag på 0-C niveau udløser 1 måneds SU. Et fag på C-B- eller B-A- niveau udløser 2 måneders SU. Et fag fra 0-B udløser 3 måneders SU. SU’en gives kun i måneder med undervisning.

Du kan tidligst søge om SU en måned før den måned, du kan få SU fra, og efter du har fået brev fra den skole, du er optaget på. Du kan ikke få SU til supplering i et fag/niveau, som indgår i den gymnasiale eksamen – uanset om det er bestået eller ej. SU modtaget under GSK tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Praktisk information
Til matematik på A og B-niveau skal du være i besiddelse af en lommeregner af mærket TI nspire CX CAS. De håndholdte TI nspire CX CAS er meget kostbare, så du kan i stedet købe en etårig licens via nedenstående link til den overkommelige pris af ca. 163 kr.