Internationale aktiviteter og ekskursioner

Print

Herning Gymnasium ud i verden

– verden ind på Herning gymnasium

I vores globaliserede verden er det internationale perspektiv en naturlig del af uddannelsen af unge mennesker. Derfor har vi på Herning Gymnasium formuleret en international strategi, der angiver en ambitiøs vinkel i undervisningen.

Vi stræber derfor efter at have samarbejdspartnere i hele verden. Samarbejdet indgår i den daglige undervisning og kan være målet for studierejsen i 2.g. Hver elev oplever, at det internationale perspektiv også er en del af deres daglige undervisning. Der er også andre internationale aktiviteter uden for skoletiden, som interesserede elever kan engagere sig i.

Rejseaktiviteter på studieretningerne

I din gymnasietid vil du sandsynligvis komme til at deltage i en eller flere ekskursioner og studieture. Ved indenlandske ekskursioner dækker gymnasiet transportomkostninger, men der skal ved flerdagesekskursioner regnes med udgifter til kost og overnatning. Ved ekskursioner, der går til udlandet, skal eleverne selv betale alle udgifter. Der er normalt en studietur i 2.g, og opsparingen sættes i gang i slutningen af 1.g.

Udveksling og Make a Friend

Hvert år får skolen besøg af udvekslingsstuderende fra mange forskellige lande. De bor hos en familie i Herning eller omegn i et år og følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g.). Hvis du gerne vil bidrage til at tage godt imod og integrere udvekslingseleverne, kan du melde dig til MAF (Make A Friend), som er en elevstyret gruppe, der mødes regelmæssigt med eleverne.

Du har også mulighed for at komme til udlandet et år – bl.a. American Field Service og Rotary sender hvert år mange danske elever til High Schools og lignende i fjerne lande. Nærmere oplysninger kan fås hos studievejlederne, men gå i gang i god tid. Et godt tidspunkt at rejse på er efter grundforløbet.

Særlige internationale tilbud

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage en del af din studentereksamen på college i USA, hvor du vil blive undervist i en række fag på engelsk af amerikanske lærere. Under opholdet vil du blive privat indkvarteret hos en amerikansk familie, så du for alvor får den amerikanske kultur ind under huden.

Mission College ligger i Santa Clara lige syd for San Francisco. I to måneder vil du på Mission College blive undervist i matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk og historie og global citizenship.

En særlig udfordring
Forudsætningen for deltagelse er gode færdigheder i engelsk og naturvidenskabelige fag, og at du er flittig og arbejdsom. Under dit 2 måneders studieophold fortsætter den almindelige undervisning i resten af din klasse hjemme på Herning Gymnasium. Der bliver derfor et fagligt pensum, som skal samles op, når du kommer hjem. Det er en opgave som Herning Gymnasium naturligvis er behjælpelig med at få bragt på plads, men det kræver selvfølgelig, at du er indstillet på at smøge ærmerne op.

Pris
US Science-opholdet koster ca. 30.000 kr., og hertil kommer udgifter til visum og lommepenge. Opholdet arrangeres i samarbejde med HTX i Holstebro og er et tilbud til elever, der vælger enten sciencestudieretningen eller biotekstudieretningen.


Fra skoleåret 2018/2019 udbyder Herning Gymnasium en studieretning, hvor der undervises på engelsk i en række fag. Det er den samfundssproglige studieretning (Samfundsfag A og Engelsk A), og det drejer sig om følgende fag:

  • Samfundsfag A
  • Historie A
  • Matematik B
  • Biologi B
  • Psykologi C (som valgfag).

Al undervisning foregår på engelsk, materialet er på engelsk, de skriftlige opgaver skal besvares på engelsk, og en eventuel eksamen foregår på engelsk, både de mundtlige og de skriftlige eksaminer. I alle øvrige fag er undervisningssproget dansk. I sprogfagene engelsk og et yderligere sprogfag (tysk, spansk eller fransk) vil en stor del af undervisningen naturligt foregå på det respektive sprog.

Ønsker du at søge denne studieretning, er det vigtigt, at du har gode færdigheder i engelsk, både mundtligt og skriftligt. Du skal også være indstillet på at skulle bruge lidt ekstra tid på lektier til de fag, hvor der undervises på engelsk. Vi vil undervejs samarbejde med skoler, som tilbyder lignende studieretninger.

Hører du til dem, der synes, at studierejsen i 2.g gav blod på tanden, så er der yderligere mulighed for at stifte bekendtskab med verden udenfor, når du går i 3.g.

USA
I efterårsferien tilbyder vi en frivillig tur til USA. Enten går turen til Ohio eller til North Carolina. Det konkrete sted afhænger bl.a. af antallet af deltagere. I vil bo privat indkvarteret hos familier med tilknytning til en af vores partnerskoler under hele opholdet. Familierne er ansvarlige for jer, og det er familiernes rytme, I følger. I skal blandt andet tage del i undervisningen på skolen og præsentere Danmark for de amerikanske elever. Desuden vil der i programmet blive indlagt kulturelle, sociale og historiske aktiviteter. Fritiden tilbringer I sammen med de amerikanske elever og deres familier.

Spanien
I påskeferien er der mulighed for en frivillig tur til Madrid. Deltagelse i turen kræver, at du har spansk på A-niveau og har til formål at:

  • afprøve jeres spanske sprogfærdigheder i virkeligheden blandt andet ved et gymnasiebesøg
  • introducere jer til storbyen Madrid
  • lære jer at bestille tapas
  • vise jer de fineste kunstmuseervifte med hvide tørklæder på et fodboldstadion.

Forudsætningen for at deltage i en frivillig studietur er, at du er parat til at bruge din ferie på at tage af sted og samtidig sørge for at passe skolen før og efter turen, og at du deltager i en faglig studiekreds, som forberedelse til den frivillige tur.

Sommerskoler
Er du ekstra sulten efter at træne dine sprogfærdigheder, kan dine sproglærere orientere dig om muligheden for at komme på sommerskole i udlandet i din sommerferie. Lærerne på Herning Gymnasium er ikke yderligere involveret i et sådant ophold.

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage internationale sprogeksaminer i engelsk, fransk, spansk og tysk.

ENGELSK: Cambridge Assessment English
– til dig, der brænder for det engelske sprog!

Til foråret udbyder Herning Gymnasium Cambridge Assessment English, der en sprogtest, der er anerkendt i hele verden. Testen er sprogligt adgangsgivende til mange engelske og amerikanske universiteter. Desuden kan eksamensbeviset bruges ved ansøgning om visum og studieophold til f.eks. Australien, USA og Canada og til jobansøgninger, hvor gode engelskkundskaber efterspørges.

To af skolens engelsklærere vil stå for en gratis studiekreds bestående af 6 eftermiddage, hvor du bliver introduceret til opgavetyperne i Cambridge-testen og trænet i kommunikative og sproglige færdigheder. Det er en oplagt mulighed for at blive endnu stærkere i det engelske sprog, hvis du har ambitioner om at udvide dine sproglige kompetencer i engelsk. Studiekredsene er tiltænkt elever fra 2.-3.g med stor interesse for det engelske sprog.

FRANSK: DELF
På Herning Gymnasium kan du tage en international eksamen i fransk. DELF er en officiel eksamen i fransk for udlændinge, og den afholdes i 125 lande verden over. Den er bredt anerkendt i gymnasier, på universiteter og i erhvervslivet i Frankrig og i de øvrige fransktalende lande.

Herning Gymnasium kan derfor tilbyde de elever, som har fransk, at supplere deres studentereksamen med en DELF-eksamen. Eleverne får dermed et ekstra eksamensbevis på deres franskkompetencer. Beviset udstedes af DELF-organisationen, der hører under det franske undervisningsministerium.

TYSK: Goethesprogcertifikat
I samarbejde med Goethe Instituttet tilbyder Herning Gymnasium sine elever muligheden for at aflægge prøver i Goethe-sprogcertifikaterne som et af få gymnasier i landet. Prøven aflægges på Goethe Institut Aarhus eller alternativt på Herning Gymnasium, hvis der er mange tilmeldinger. Goethe-sprogcertifikaterne er internationalt anerkendte certifikater, der tjener som et bevis på opnåelsen af et bestemt niveau af det tyske sprog. De giver adgang til de tysktalende landes videregående uddannelser, herunder udvalgte universiteter, og også til de tysktalende landes arbejdsmarked.

SPANSK: DELE
Herning Gymnasium vil som noget nyt i skoleåret 2018/2019 tilbyde spanskelever et diplom i spansk som fremmedsprog (DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab. DELE er et internationalt anerkendt sprogcertifikat, der kan lette adgangen til såvel videregående uddannelse som erhvervsliv i den spansktalende verden. Et DELE-diplom giver eleverne mulighed for at signalere internationalt udsyn, og med det i hånden er et studie og et arbejde i et spansktalende land muligt. Diplomet henvender sig også til dem, der blot nærer et ønske om at udvikle og styrke deres spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt.