Internationale aktiviteter og ekskursioner

Print

Herning Gymnasium ud i verden

– verden ind på Herning gymnasium

I mødet med andre bliver vi klogere på os selv, og derfor har alle vores studieretninger en international profil. For at give vores elever så gode forudsætninger som muligt for at studere, arbejde og rejse ud i en stadigt mere globaliseret verden ruster vi dem til mødet med fremmede kulturer, vaner og normer. Det arbejder vi med:

 • I den daglige undervisning
 • Ved modtagelse af en stor gruppe udvekslingselever
 • Ved besøg af udenlandske gæstelærere
 • I forbindelse med rejser til udlandet

Særlige internationale tilbud

Supersproglig studieretning

Er du særligt interesseret i sprog, har vi et tilbud til dig om at stifte bekendtskab med alle dine fremmedsprog i autentiske omgivelser, dvs. at du er i tæt kontakt med lokalbefolkningen og skal begå dig på dine fremmedsprog: Du rejser til vore partnerskole i Slesvig i efterårssemesteret i 2.g, Spanien/Frankrig i foråret i 2.g og USA i 3.g.

Samfundssproglig studieretning (Afrikaklassen)

Har du mod på helt nye faglige omgivelser og faglige input, så har vi en Afrika-klasse, som i løbet af din uddannelse har forløb med særligt fokus på Afrika. I 2.g er der en to-ugers studietur til Tanzania, hvor du får Afrika helt ind under huden. Vi opmuntrer til, at Afrikaklassen i fællesskab tjener penge til studieturen. Der kan dog blive tale om en ekstrabetaling i forhold til udgiftsniveauet for almindelige studieture af én uges varighed.

Samfundsvidenskabelige studieretninger (Samfundsfag A, Engelsk A og spansk som 2. fremmedsprog)

Her får du sproglig, kulturel og samfundsfaglig indsigt i ét og samme tilbud. Du skal på et 3-ugers studieophold i Madrid i Spanien med autentisk spanskundervisning. I øvrige relevante gymnasiefag undervises på engelsk. Du bor privat indkvarteret hos en lokal spansk familie.

Studieture
Alle vil i deres gymnasietid sandsynligvis komme til at deltage i en eller flere ekskursioner og studieture.

Alle elever tilbydes en studierejse til udlandet, hvor et særligt tilrettelagt fagligt program er rammen om turen. Vores destinationer skifter, men vi tager bl.a. til Athen, Wien, London, Paris, Alicante, Berlin, Edinburgh, Vilnius, Bruxelles, Tanzania, Weimar og Brest. Ofte indgår delvist homestay i opholdet. Vi har partnerskoler i Frankrig, Spanien, USA, Litauen, Tjekkiet og Tanzania.

Ved ekskursioner, der går til udlandet, skal eleverne selv betale alle udgifter. Der er normalt en studietur i 2.g. Opsparingen sættes i gang i løbet af 1.g. Studierejser er ikke obligatoriske. Derfor spørges elever og forældre om deltagelse forud for planlægningen.

Ekskursioner
Ved indenlandske ekskursioner dækker gymnasiet transportomkostninger, men der skal ved flerdagesekskursioner regnes med udgifter til kost og overnatning.

Udveksling og Make a Friend
Hvert år får skolen besøg af studerende fra Nordamerika, Sydamerika, Asien, Europa, Australien og New Zealand. De bor hos en familie i Herning eller omegn et år og følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g.).

Gennem programmet, Make a friend, gør vi et år som udvekslingsstudent på Herning Gymnasium til noget helt særligt. Programmet er lavet af elevrådet og har det formål at integrere de udvekslingsstuderende godt på skolen. Danske elever bliver sat sammen med en udvekslingsstuderende, som man kan dele kultur med.


Lille

london_night_view_shutterstock_86318047.jpg__5175x2446_q85_crop_upscale

iStock_000032375214_XXXLarge

collegetitle1

70A80962-71AC-654D-46FE-AA37DA34DB70

underground_sign

San_Francisco_Cable_Car

Internationale studieretninger
Herning Gymnasium tilbyder to studieretninger, hvor der er særlige rejseaktiviteter:

Målet med studieretningen

Hvis du vælger den sproglige studieretning med Fransk A eller Spansk A, Engelsk A og Tysk B, får du tilbud om at deltage i studierejser til hvert af dine tre sprogområder – nemlig tysk, fransk/spansk og engelsk. Vi har en udvekslingsaftale med et amerikansk college, som du besøger og får genbesøg af, når du går i 3.g.

 • At sprogfagene skal være oplevelsesfag
 • At vi skal møde sprogene i de lande, hvor de tales
 • At vi på den måde skal opnå større international forståelse
 • At vi samtidig skal studere sprogene som system, og opnå synergieffekten ved at have mange sprog

Aktiviteter

 • Forår 1.g: besøg fra Slesvig
 • Efteråret 2.g: studierejse til Slesvig
 • Foråret 2.g: studie-/udvekslingsrejse. I Frankrig bor du privat indkvarteret hos franske elever, der kommer på genbesøg senere på foråret. I Spanien modtager du sprogundervisning i 4 x 3 timer og vil blive privat indkvarteret. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en udvekslingsaftale
 • Efteråret 3.g: studie-/udvekslingsrejse til USA
 • Foråret 3.g: genbesøg fra USA

Matcher du profilen?
Eleven i den supersproglige klasse er udadvendt, nysgerrig og rejselysten – og er ikke bange for at bestille noget. Han eller hun har mod på at møde verden, både ude og hjemme, og har naturligvis talent for sprog.

Ud over studieture, udvekslingsrejser og genbesøg vil netbaseret kommunikation med studerende fra dine sprogområder indgå i undervisningen, og du vil dermed lære sprog direkte fra kilden, ligesom gæstelærere fra udlandet vil give friske perspektiver på både undervisning, sprog og kultur.

Hvad med økonomien?
På grund af de tre studieture skal du regne med en egenbetaling på ca. 16.000 kr. Beløbet er vejledende.

Da vi planlægger genbesøg med privat indkvartering fra vores partnerskoler i udlandet, vil det også kræve en indsats fra familien at gå i den supersproglige klasse. Vi forventer, at I vil åbne jeres hjem for udenlandske gæster på samme måde, som folk i andre dele af verden åbner dørene for os.

Flere informationer


Nærmere beskrivelse er under udarbejdelse.