Internationale aktiviteter og ekskursioner

Print

Herning Gymnasium ud i verden

– verden ind på Herning gymnasium

I vores globaliserede verden er det internationale perspektiv en naturlig del af uddannelsen af unge mennesker. Derfor har vi på Herning Gymnasium formuleret en international strategi, der angiver en ambitiøs vinkel i undervisningen.

Vi stræber derfor efter at have samarbejdspartnere i hele verden. Samarbejdet indgår i den daglige undervisning og kan være målet for studierejsen i 2.g. Hver elev oplever, at det internationale perspektiv også er en del af deres daglige undervisning. Der er også andre internationale aktiviteter uden for skoletiden, som interesserede elever kan engagere sig i.

Rejseaktiviteter på studieretningerne

I din gymnasietid vil du sandsynligvis komme til at deltage i en eller flere ekskursioner og studieture. Ved indenlandske ekskursioner dækker gymnasiet transportomkostninger, men der skal ved flerdagesekskursioner regnes med udgifter til kost og overnatning. Ved ekskursioner, der går til udlandet, skal eleverne selv betale alle udgifter. Der er normalt en studietur i 2.g, og opsparingen sættes i gang i slutningen af 1.g.

Make a Friend

Hvert år får skolen besøg af udvekslingsstuderende fra mange forskellige lande. De bor hos en familie i Herning eller omegn i et år og følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g.). Hvis du gerne vil bidrage til at tage godt imod og integrere udvekslingseleverne, kan du melde dig til MAF (Make A Friend), som er en elevstyret gruppe, der mødes regelmæssigt med eleverne.

Særlige internationale tilbud

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage en del af din studentereksamen på college i USA, hvor du vil blive undervist i en række fag på engelsk af amerikanske lærere. Under opholdet vil du blive privat indkvarteret hos en amerikansk familie, så du for alvor får den amerikanske kultur ind under huden.

Mission College ligger i Santa Clara lige syd for San Francisco. I to måneder vil du på Mission College blive undervist i matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk og historie og global citizenship.

En særlig udfordring
Forudsætningen for deltagelse er gode færdigheder i engelsk og naturvidenskabelige fag, og at du er flittig og arbejdsom. Under dit 2 måneders studieophold fortsætter den almindelige undervisning i resten af din klasse hjemme på Herning Gymnasium. Der bliver derfor et fagligt pensum, som skal samles op, når du kommer hjem. Det er en opgave som Herning Gymnasium naturligvis er behjælpelig med at få bragt på plads, men det kræver selvfølgelig, at du er indstillet på at smøge ærmerne op.

Pris
US Science-opholdet koster ca. 30.000 kr., og hertil kommer udgifter til visum og lommepenge. Opholdet arrangeres i samarbejde med HTX i Holstebro og er et tilbud til elever, der vælger enten sciencestudieretningen eller biotekstudieretningen.Fra skoleåret 2018/2019 udbyder Herning Gymnasium en studieretning, hvor der undervises på engelsk i en række fag. Det er den samfundssproglige studieretning (Samfundsfag A og Engelsk A), og det drejer sig om følgende fag:

  • Samfundsfag A
  • Historie A
  • Matematik B
  • Biologi B
  • Psykologi C (som valgfag).

Al undervisning foregår på engelsk, materialet er på engelsk, de skriftlige opgaver skal besvares på engelsk, og en eventuel eksamen foregår på engelsk, både de mundtlige og de skriftlige eksaminer. I alle øvrige fag er undervisningssproget dansk. I sprogfagene engelsk og et yderligere sprogfag (tysk, spansk eller fransk) vil en stor del af undervisningen naturligt foregå på det respektive sprog.

Ønsker du at søge denne studieretning, er det vigtigt, at du har gode færdigheder i engelsk, både mundtligt og skriftligt. Du skal også være indstillet på at skulle bruge lidt ekstra tid på lektier til de fag, hvor der undervises på engelsk. Vi vil undervejs samarbejde med skoler, som tilbyder lignende studieretninger.

Hører du til dem, der synes, at studierejsen i 2.g gav blod på tanden, så er der yderligere mulighed for at stifte bekendtskab med verden udenfor, når du går i 3.g.

USA
I efterårsferien tilbyder vi en frivillig tur til USA. Enten går turen til Ohio eller til North Carolina. Det konkrete sted afhænger bl.a. af antallet af deltagere. I vil bo privat indkvarteret hos familier med tilknytning til en af vores partnerskoler under hele opholdet. Familierne er ansvarlige for jer, og det er familiernes rytme, I følger. I skal blandt andet tage del i undervisningen på skolen og præsentere Danmark for de amerikanske elever. Desuden vil der i programmet blive indlagt kulturelle, sociale og historiske aktiviteter. Fritiden tilbringer I sammen med de amerikanske elever og deres familier.

Spanien
I påskeferien er der mulighed for en frivillig tur til Madrid. Deltagelse i turen kræver, at du har spansk på A-niveau og har til formål at:

  • afprøve jeres spanske sprogfærdigheder i virkeligheden blandt andet ved et gymnasiebesøg
  • introducere jer til storbyen Madrid
  • lære jer at bestille tapas
  • vise jer de fineste kunstmuseervifte med hvide tørklæder på et fodboldstadion.

Forudsætningen for at deltage i en frivillig studietur er, at du er parat til at bruge din ferie på at tage af sted og samtidig sørge for at passe skolen før og efter turen, og at du deltager i en faglig studiekreds, som forberedelse til den frivillige tur.

Frankrig
Tag på en frivillig rejse til Paris. Beskrivelse kommer snart.

Sommerskoler
Er du ekstra sulten efter at træne dine sprogfærdigheder, kan dine sproglærere orientere dig om muligheden for at komme på sommerskole i udlandet i din sommerferie. Lærerne på Herning Gymnasium er ikke yderligere involveret i et sådant ophold.

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage internationale sprogeksaminer i engelsk, fransk, spansk og tysk.

 

Se billedarkiv fra den seneste rejse til Tanzania

chevron-right chevron-left

Se billedarkiv fra den seneste rejse til USA:

chevron-right chevron-left