Ny elev

Print

Ny elev

Velkommen til skoleåret 2019/20. Vi glæder os rigtigt meget til at byde alle nye 1.g-elever velkommen. Vi glæder os til at få jer med i vores fællesskab og give jer nogle gode og lærerige år hos os.

Du har allerede modtaget et brev i e-boks om skolestart og vil desuden kunne læse en del praktiske ting her, bl.a. at du allerede fredag den 16. august skal deltage i skolens årlige idrætsdag.

Her ser du programmet for din første skoledag mandag den 12. august:

08.05 Møde i Festsalen og intro sammen med klasselærere og elevambassadører
11.05 Første rigtige undervisningsmodul
12.15 Frokost (du bliver budt på en sandwich og en flaske vand)
12.45 Andet rigtige undervisningsmodul
14.05 Fælles afslutning med klasselærere og elevambassadører
15.15 På gensyn i morgen

Husk forældremøde den 21. august (1Gr1-1Gr5) eller 22. august (1Gr6-1Gr10)

Var du til forældremøde for 1.g-elever i sidste uge?
Herunder PowerPoint præsentation, der blev vist med relevante informationer.

Læs skolens informationshæfte
Læs om fællesskab i klassen
PowerPoint præsentation fra forældremøde uge 34

Se præsentationsvideoer af skolen her:

Den første skoledag den 12. august er særligt tilrettelagt for 1.g.-elever. 2.g.- og 3.g.-elever møder først tirsdag den 13. august.

Første skoledag skal du medbringe samtykkeerklæring og sejladsseddel (fremsendt sammen med velkomstbrev via e-boks) med underskrift fra dine forældre og en KOPI af afgangsbevis fra grundskolen (ikke originalen). Desuden skal du i den første uge medbringe en større taske, for en af dagene vil du skulle afhente bøger i vores bogkælder. Den første skoledag vil du få oplyst, hvilken dag du skal hente bøger. Alle dine lærere ved, at du ikke har bøger i de første dage, og de vil tage hensyn til det, når de giver lektier for den første uge.

I starten af august får du en sms med log-on oplysninger til skolens skema, Lectio. Når du åbner skolens hjemmeside (www.herning-gym.dk.), skal du klikke på linket ’Lectio’ i øverste højre hjørne. Herefter skal du logge på, og du kan nu se dit skema. Hvis du klikker på ’Klasse’, kan du finde en oversigt over klassens elever. Du skulle i slutningen af juni have modtaget et velkomstbrev i din e-boks med praktiske informationer om skolestart.

Hvis du alligevel ikke ønsker at begynde som elev på Herning Gymnasium i august 2019, beder vi dig om at informere os hurtigst muligt.

Tirsdag den 13. august har du en helt almindelig skoledag, bortset fra at du og din klasse vil blive fotograferet i et modul i løbet af dagene (et modul er 70 minutter).

Den 13. august møder 2.g.-eleverne og 3.g.-eleverne, og de vil venligt og opmærksomt byde dig velkommen. Herning Gymnasium tolererer ikke mobning, og hvis du mod forventning oplever mobning, vil vi stærkt opfordre dig til at henvende dig til dine kontaktlærere eller en af uddannelsescheferne.

Der er i løbet af grundforløbet forskellige arrangementer for 1.g.-elever, hvor du allerede nu skal være opmærksom på at sætte kryds i kalenderen.

Arrangementer

  • Idrætsdag og fælles cafe: Fredag den 16. august 2019
  • Forældremøder: Onsdag den 21. august og torsdag den 22. august 2019 er der forældre- og elevaften, hvor der blandt andet orienteres om proceduren for studieretningsvalget i oktober 2019.

Se flere arrangementer her

 

Velkomstportal
Inden du begynder vil vi gerne have, at du gennemgår vores velkomstportal: ums.herning-gym.dk/velkomst – Du logger ind med dit Uni-Login. Koden fremgår af der brev du modtager i E-Boks. Mangler du din kode (og har vi dit mobilnummer), kan du også få koden oplyst ved at sende KODEORD til tlf. 30445625.

Gå til velkomstportal

Transport
Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl m.m. Et Ungdomskort koster 360,30 kr. om måneden for elever på ungdomsuddannelser. På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.

Gå til ungdomskortet
Se busruter

Elektronisk udstyr
Næsten alle elever har en bærbar computer med i skole hver dag, men det er ikke noget, skolen stiller krav om. Både Mac- og Windows-computere kan håndtere skolens programmer. Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen (med programmet TrylleHat). Du kan tilgå Lectio og skolens servere både hjemmefra og fra skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere.

Egenbetaling

I dokumentet kan du læse om, hvilke udgifter du må påregne i din gymnasietid som både elev og som selvstuderende.

Deltagerbetaling

Kantinen
Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning.

Studie- og ordensregler

Se studie- og ordensregler

Vigtige datoer

Se skolens kalender

Aktiviteter uden for undervisningen
Der er mange muligheder for at være aktiv på skolen, når dagens lektioner er forbi. Utallige elever har oplevet glæden ved at arbejde sammen med andre elever på tværs af klasser og årgange. Her kan du læse om nogle af vores aktiviteter:

Skabe
Elevskabe findes rundt omkring på skolen. De sorte elevskabe må bruges, hvis man lejer et skab og benytter den specielle hængelås, hvor der er indgraveret HG. Uautoriserede hængelåse fjernes. Prisen er 200 kr. for alle 3 år og heraf går 100 kr. til Darfurnicafonden.

De røde skabe (i kælderen) må benyttes, hvis man lejer et skab og anvender egen hængelås. Prisen er 100 kr. for alle 3 år, heraf går 50 kr. til Darfurnicafonden. Hvis du ønsker et skab til at opbevare personlige ting og bøger på en sikker måde, kan du henvende dig på kontoret.