Ny elev

Print

Ny elev

Når du starter på Herning Gymnasium, er der meget nyt at lære og en masse praktiske ting, som du skal forholde dig til. Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål.

Vi glæder os til at byde alle nye 1.g’ere velkommen.

Se en præsentationsvideoer af skolen her:

Den første skoledag er særligt tilrettelagt for 1.g.-elever. 2.g.- og 3.g.-elever møder først tirsdag den 14. august.

Programmet for den 13. august 2018
Kl. 8.05: Alle 1.g.-elever bliver budt velkommen af rektor i Festsalen. Efter velkomsten har vi organiseret, at alle elever sammen med deres kontaktlærere og tutorer går ud i deres klasselokaler, hvor der vil være forskellige typer af informationer.

 • Kl. 10.40: Pause sammen med tutorerne
 • Kl. 11.05: Undervisning (se Lectio)
 • Kl. 12.15: Fælles frokost i skolens kantine sammen med klassens tutorer. Skolen giver en sandwich og en flaske vand.
 • Kl. 12.45: Undervisning (se Lectio)
 • Kl. 13.55: Tak for i dag!

Første skoledag skal du medbringe samtykkeerklæring og sejladsseddel (fremsendt sammen med velkomstbrev via e-boks) med underskrift fra dine forældre og en KOPI af afgangsbevis fra grundskolen (ikke originalen). Desuden skal du i den første uge medbringe en større taske, for en af dagene vil du skulle afhente bøger i vores bogkælder. Den første skoledag vil du få oplyst, hvilken dag du skal hente bøger. Alle dine lærere ved, at du ikke har bøger i de første dage, og de vil tage hensyn til det, når de giver lektier for den første uge.

Fra tirsdag den 7. august 2018 kan du via skolens hjemmeside se, hvilken klasse du er kommet i. Når du åbner skolens hjemmeside (www.herning-gym.dk.), skal du klikke på linket ’Lectio’ i øverste højre hjørne. Herefter skal du klikke på ’Elever’ i hovedmenuen, og du kan så finde dit eget navn og dermed dit skema. Hvis du klikker på ’Klasse’, kan du finde en oversigt over klassens elever. Tirsdag den 7. august 2018 vil du også modtage et velkomstbrev i din e-boks med praktiske informationer om skolestart.

Hvis du alligevel ikke ønsker at begynde som elev på Herning Gymnasium i august 2018, beder vi dig om at informere os hurtigst muligt, da vi har elever på venteliste, som så kan få tilbudt din plads.

Tirsdag den 14. august har du en helt almindelig skoledag, bortset fra at du og din klasse vil blive fotograferet i et modul i løbet af dagene (et modul er 70 minutter).

Den 14. august møder 2.g.-eleverne og 3.g.-eleverne, og de vil venligt og opmærksomt byde dig velkommen. Herning Gymnasium tolererer ikke mobning, og hvis du mod forventning oplever mobning, vil vi stærkt opfordre dig til at henvende dig til dine kontaktlærere eller en af uddannelsescheferne.

Der er i løbet af grundforløbet forskellige arrangementer for 1.g.-elever, hvor du allerede nu skal være opmærksom på at sætte kryds i kalenderen.

Arrangementer

 • Fællesspisning: En dag i uge 34 arrangeres et socialt arrangement for de enkelte 1.g.-klasser.
 • Idrætsdag: Den 31. august vil der være idrætsdag for hele skolen
 • Forældre- og elevaften: Tirsdag den 4. september og onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00 til 21.00 er der forældre- og elevaften, hvor der blandt andet orienteres om proceduren for studieretningsvalget i oktober 2018.
 • Fredagscafe: Fredag den 12. september 2018 afholdes en fredagscafe, der er en hyggeeftermiddag for alle 1.g.-elever.
 • Temafest: Afholdes for alle skolens elever den 28. september
 • Fredagscafe: Fredag den 12. oktober 2018 afholdes der fredagscafe for alle skolens elever. Det er muligt at spille bingo!

Velkomstportal
Inden du begynder vil vi gerne have, at du gennemgår vores velkomstportal: ums.herning-gym.dk/velkomst – Du logger ind med dit Uni-Login. Koden fremgår af der brev du modtager i E-Boks i starten af uge 32. Mangler du din kode (og har vi dit mobilnummer) kan du også få koden oplyst ved at sende KODEORD til tlf. 30445625.

Transport
Ungdomskortet er transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19 årige, der ikke er under uddannelse. Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl m.m. Et Ungdomskort koster 360,30 kr. om måneden for elever på ungdomsuddannelser. På grund af sommerferien skal du bestille dit Ungdomskort senest d. 1. juli for at være sikker på at have det til skolestart.

Elektronisk udstyr
Næsten alle elever har en bærbar computer med i skole hver dag, men det er ikke noget, skolen stiller krav om. Både Mac og Windows computere kan håndtere skolens programmer. Fra din egen computer har du internetadgang fra skolen (Med programmet TrylleHat). Du kan tilgå Lectio og skolens servere både hjemmefra og fra skolen. Er du på skolen, kan du udskrive på skolens printere.

Egenbetaling

I dokumentet kan du læse om, hvilke udgifter du må påregne i din gymnasietid som både elev og som selvstuderende.

Kantinen
Kantinen har et alsidigt udvalg af varer med både kolde og lune retter, mælkeprodukter, frugt, drikkevarer og lidt mundgodt. Men du kan selvfølgelig også tage madpakke med hjemmefra og spise den i kantinen. I kantinen og i fællesområdet er der selvafrydning. Kantinens åbningstid er i hverdage 7.55 – 14.05.

Studie- og ordensregler

Vigtige datoer

Aktiviteter uden for undervisningen
Der er mange muligheder for at være aktiv på skolen, når dagens lektioner er forbi. Utallige elever har oplevet glæden ved at arbejde sammen med andre elever på tværs af klasser og årgange. Her kan du læse om nogle af vores aktiviteter:

Skabe
Elevskabe findes rundt omkring på skolen. De sorte elevskabe må bruges, hvis man lejer et skab og benytter den specielle hængelås, hvor der er indgraveret HG. Uautoriserede hængelåse fjernes. Prisen er 200 kr. for alle 3 år, heraf går 100 kr. til Darfurnicafonden.

De røde skabe (i kælderen) må benyttes, hvis man lejer et skab og anvender egen hængelås. Prisen er 100 kr. for alle 3 år, heraf går 50 kr. til Darfurnicafonden. Hvis du ønsker et skab til at opbevare personlige ting og bøger på en sikker måde, kan du henvende dig på kontoret.